SURAT46- Kepada Seorang Pejabatnya

Amma ba'du, sesungguhnya Anda adalah satu dari orang-orang yang pertolongannya saya ambil dalam menegakkan agama dan yang dengan pertolongannya saya mematahkan kesombongan pendosa, dan mengawal perbatasan-perbatasan yang gawat. Anda harus mencari pertolongan Allah dalam segala sesuatu yang menyebabkan kecemasan Anda. Tambahkan sedikit kekerasan pada campuran keluwesan, dan tetaplah luwes di mana keluwesan lebih sesuai. Tempuhlah kekerasan bilamana Anda tak dapat berbuat tanpa kekerasan. Tekukkan sayap Anda (dalam kerendahan) di hadapan bawahan. Temui mereka dengan wajah lapang dan tetaplah Anda luwes (dalam perilaku) dengan mereka. Perlakukanlah mereka secara sama dalam melihat mereka dengan mata setengah atau mata penuh, dalam mengisyaratkan dan dalam menghormati, sehingga yang besar tidak mengharapkan pelanggaran dari Anda dan yang lemah tidak kehilangan harapan akan keadilan Anda. Wasalam. •