باب چهل و ششم اجر و ثواب آنچه شخص در زيارت حضرت امام حسين عليه السلام انفاق مى كند

الباب السادس و الاربعون ثواب ما للرجل فى نفقته الى زيارة الحسين عليه السلام

متن :
حدثنى محمد بن عبد الله بن جعفر الحيمرى ، عن ابيه ، عن على بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد البصرى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم قال : حدثنا معاذ، عن ابان (قال : سمعته يقول : قال ابو عبد الله عليه السلام : من اتى قبر ابى عبد الله عليه السلام فقد وصل رسول الله صلى الله عليه و آله و وصلنا و حرمت غيبته ، وحرم لحمه على النار و اعطاه بكل درهم انفقه عشرة آلاف مدينة له فى كتاب محفوظ، و كان الله له من وراء حوائجه ، و حفظ فى كل ما خلف ، و لم يسال الله شيئا الا اعطاه و اجابه فيه ، اما ان يعجله و اما ان يوخره له ).
و حدثنى بذلك محمد بن همام بن سهيل رحمه الله عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن معاذ، عن ابان ، عن ابى عبد الله عليه السلام مثله . 
 

باب چهل و ششم اجر و ثواب آنچه شخص در زيارت حضرت امام حسين عليه السلام انفاق مى كند

ترجمه :
محمد بن عبد الله بن جعفر حميرى ، از پدرش از على بن محمد بن سالم ،
از محمد بن خالد، از عبد الله بن حماد البصرى ، از عبد الله بن عبد الرحمن اصم نقل كرده كه وى گفت :
حديث گفت براى ما معاذ، از ابان ، وى گفت :
از او شنيدم كه مى گفت :
حضرت ابو عبد الله عليه السلام فرمودند:
كسيكه به زيارت قبر حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام رود محققا به رسول خدا و به ما اهل بيت احسان نموده و غيبتش جايز نبوده و گوشتش بر آتش حرام است و در مقابل هر يك درهمى كه انفاق كرده خداوند متعال انفاق اهالى و سكنه ده هزار شهرهائى كه در كتابش مضبوط و معلوم است را به او اعطاء مى فرمايد و بدنبال آن حوائج و نيازمندى هايش را روا مى فرمايد و آنچه را كه از خود باقى گذارد حقتعالى حافظ آنها است و درخواست و سوال چيزى از خدا نمى كند مگر آنكه بارى تعالى اجابتش مى فرمايد اعم از آنكه سريع و بدون مهلت حاجتش را روا كرده يا با تاخير و مهلت آنرا بر آورده نمايد.
و محمد بن همام بن سهيل رحمة الله عليه ، از جعفر بن محمد بن مالك ، از محمد ابن اسماعيل ، از عبد الله بن حماد، از عبد الله بن عبد الرحمن اصم ، از معاذ، از ابان برايم مثل همين حديث را از حضرت ابى عبد الله عليه السلام نقل نموده است .
متن :
و حدثنى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى ، عن ابيه ، عن على بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد البصرى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن الحسين ، عن الحلبى ، عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث طويل قال : قلت : جعلت فداك ما تقول فيمن ترك زيارته و هو يقدر على ذلك ؟ قال : اقول : انه قد عق رسول الله صلى الله عليه و آله و عقنا و استخف بامر هو له ، و من زاره كان الله له من وراء حوائجه ، و كفى ما اهمه من امر دنياه ، و انه ليجلب الرزق على العبد، و يخلف عليه ما انفق و يغفرله ذنوب خمسين سنة ، و يرجع الى اهله و ما عليه وزر و لا خطيئة الا و قد محيت من صحيفته ، فان هلك فى سفره نزلت الملائكة فغسلته ، و فتحت له ابواب الجنة ، و يدخل عيله روحها حتى ينشر، و ان سلم فتح له الباب الذى ينزل منه الرزق و يجعل له بكل درهم انفقه عشرة آلاف درهم ، و ذخر ذلك له فاذا حشر قيل له : لك بكل درهم عشرة آلاف درهم ، و ان الله نظر لك و ذخرها لك عنده . 
 
ترجمه :
(حديث دوم )
محمد بن عبد الله بن جعفر حميرى ، از پدرش ، از على بن محمد بن سالم ، از محمد بن خالد، از عبد الله بند حماد البصرى ، از عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، از حسين ، از حلبى ، از حضرت ابى عبد الله عليه السلام در ضمن حديث طويلى نقل كرده ، وى گفت :
محضر مبارك امام عليه السلام عرضه داشتم : فدايت شوم چه مى فرمائيد درباره كسى كه با داشتن قدرت زيارت آن حضرت را ترك مى كند؟
حضرت مى فرمايند: مى گويم :
اين شخص عاق رسول خدا صلى الله عليه و آله و عاق ما اهل بيت مى باشد و امرى كه به نفع او است را سبك شمرده است .
و كسى كه آن حضرت را زيارت كند:
خداوند متعال حوائجش را بر آورده نمايد و آنچه از دنيا مقصود او است را كفايت فرمايد.
و نيز زيارت آن حضرت موجب جلب رزق براى زائر مى باشد.
و آنچه در اين راه انفاق كرده بر او باقى مانده و جانشين و يادگارش خواهد بود و همچنين زيارت آن حضرت موجب مى شود:
گناهان پنجاه ساله او آمرزيده شده و وى به اهلش بازگردد در حالى كه بر عهده اش نه وزر و وبالى بوده و نه لغزشى و آنچه از گناه در صحيفه اعمالش ثبت شده جملگى محو و پاك مى گردد.
اگر زائر در سفر زيارت فوت شود فرشتگان نازل گشته و او را غسل مى دهند و نيز درب هائى از بهشت به روى او گشوده مى شود و نسيم خوش آن در قبر بر او وزيده در قبر پراكنده و منتشر مى گردد.
و اگر وى در سفر زيارت سالم و از گزند مرگ در امان ماند دربى به روى او گشوده مى شود كه رزق و روزى وى از آن نازل مى گردد و در مقابل هر درهمى كه انفاق كرده ده هزار درهم قرار داده مى شود و آن را براى وى ذخيره كرده و هنگامى كه محشور شد و از قبر بيرون آمد به او گفته مى شود:
در مقابل هر درهمى كه در سفر زيارت خرج كردى ده هزار درهم مال تو است و خداوند به تو نظر نموده و آنها را نزد خودش براى او ذخيره كرد.
متن :
و باسناده عن الاصم ، عن هشام بن سالم ،عن ابى عبدالله عليه السلام (ان رجلا اتاه فقال له : يا ابن رسول الله هل يزار و والدك ؟ قال : فقال : نعم و يصلى عنده ، و يصلى خلفه و لا يتقدم عليه ، قال : فما لمن اتاه ؟ قال : الجنه ان كان ياتم به ، قال : فما لمن تركه رغبه عنه ؟ قال : الحسره يوم الحسره ، قال : فما لمن اقام عنده ؟ قال : كل يوم بالف شهر، قال : فما للمنفق فى خروجه اليه و المنفق عنده ؟ قال : الدر هم بالف درهم و ذكر الحديث بطوله ). 
 
ترجمه :
(حديث سوم)
محمد بن عبدالله بن جعفر حميرى باسنادش از اصم ، از هشام بن سالم از حضرت ابى عبدالله عليه السلام نقل كرده است ، وى مى گويد:
مردى محضر مبارك امام عليه السلام مشرف شد و به آن جناب عرض كرد:اى پسر رسول خدا! آيا پدر بزرگوار شما زيارت بشود؟
حضرت فرمودند:
بلى و علاوه بر آن نزد آن جناب نماز نيز خوانده شود ولى بايد توجه داشت كه نماز را پشت قبر بخوانند و بر آن مقدم نشوند.
راوى مى گويد:
چه اجرى است براى كسى كه آن حضرت را زيارت كند.
حضرت فرمودند:
بهشت ، مشروط به اينكه از آن جناب پيروى كرده و به حضرتش اقتداء نمايد.
راوى مى گويد:
كسى كه از روى بى ميلى و عدم رغبت زيارت آن حضرت را ترك كند چه براى او مى باشد؟
حضرت فرمودند:
در روز حسرت ، حسرت خواهد خورد.
عرض كرد: چه اجر و ثوابى است براى كسى كه نزد قبر آن جناب اقامه كند؟
حضرت فرمودند:
در مقابل هر روز هزار ماه منظور مى گردد.
عرض كرد:
كسى كه در راه سفر متحمل هزينه شده و در نزد قبر مطهر انفاقاتى نمايد چه اجر و ثوابى دارد؟
حضرت فرمودند:
در مقابل هر درهمى كه انفاق و خرج كرده هزار درهم برايش منظور مى شود.
متن :
و باسناده عن الاصم ، عن ابن سنان قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ان ابك كان يقول فى الحج : يحسب له بكل درهم انفقه الف درهم ، فما لمن ينفق فى المسير الى ابيك الحسين عليه السلام ؟ فقال : يا ابن سنان يحسب له بالدرهم الف و الف حتى عد عشرة ، و يرفع له من الدرجات مثلها، و رضا الله تعالى خير له ، و دعاء محمد و دعاء اميرالمومنين و الائمة عليه السلام خير له . 
 
ترجمه :
(حديث چهارم )
محمد بن عبد الله بن جعفر حميرى باسنادش از اصم ، از ابن سنان نقل كرده كه وى گفت :
محضر مبارك حضرت ابى عبد الله عليه السلام عرض كردم : فدايت شوم پدر بزرگوارتان راجع به حج مى فرمودند:
در مقابل هر درهمى كه شخص انفاق مى كند هزار درهم منظور مى شود.
اكنون بفرمائيد: چه اجر و ثوابى است براى كسى كه در سفر زيارت پدرتان حضرت امام حسين عليه السلام انفاق نمايد؟
حضرت فرمودند: اى ابن سنان در مقابل هر درهمى كه شخص انفاق كند هزار و هزار ... و همينطور شمردند تا به ده هزار رسيد، منظور مى گردد و به همين مقدار درجه اش را بالا مى برند و رضايت و خشنودى حق تعالى از وى و دعاء حضرت محمد صلى الله عليه و آله و اميرالمومنين و حضرات ائمه عليه السلام براى بهتر از آن مى باشد.
متن :
حدثنى ابى رحمه الله عن احمد بن ادريس ؛ و محمد بن يحيى العطار، عن العمركى بن على قال : حدثنا يحيى و كان فى خدمة ابى جعفر الثانى عليه السلام عن على ، عن صفوان الجمال ، عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث طويل قال : قلت : فما لمن صلى عنده يعنى الحسين عليه السلام فى حديث طويل قال : قلت : فما لمن صلى عنده يعنى الحسين عليه السلام ؟ قال : من صلى عنده ركعتين لم يسال الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه ، فقلت : فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم اتاه ؟ قال : اذا اغتسل من ماء الفرات و هو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته امه ، قلت : فما لمن جهز اليه ولم يخرج لعلة ؟ قال : يعطيه الله بكل درهم انفقه من الحسنات مثل حيل احد و يخلف عليه اضعاف ما انفق ، و يصرف عنه من البلاء مما قد نزل فيدفع وى يحفظ فى ماله و ذكر الحديث بطوله . 
 
ترجمه :
(حديث پنجم )
پدرم رحمة الله عليه از محمد بن ادريس و محمد بن يحيى عطار از عمركى بن على نقل كرده كه وى گفت : حديث كرد براى ما يحيى كه در خدمت حضرت ابى جعفر ثانى عليه السلام بود از على و او از صفوان جمال و او از حضرت ابى عبد الله عليه السلام حديثى طولانى را نقل كرده و در ضمن آن مى گويد:
محضر مبارك امام عليه السلام عرضه داشتم : چه اجر و ثوابى است براى كسى كه نزد قبر مطهر آن حضرت (حضرت امام حسين عليه السلام ) نماز بخواند؟
حضرت فرمودند:
كسى كه نزد قبر آن جناب دو ركعت نماز بخواند چيزى را از خدا نخواسته مگر حق تعالى آن را به وى اعطاء مى فرمايد.
عرض كردم : چه اجر و ثوابى است براى كسى كه از آب فرات غسل كرده و سپس به زيارت آن حضرت رود؟
امام عليه السلام فرمودند:
هنگامى كه با اراده زيارت آن حضرت از فرات غسل مى كند تمام گناهانش ريخته شده و پاك مى گردد مثل اينكه تازه از مادر متولد گرديده .
عرض كردم : ثواب و اجر كسى كه خودش بخاطر جهتى نمى تواند به زيارت رود ولى ديگرى را مجهز ساخته و به زيارت فرستاده چه مى باشد؟
حضرت فرمودند:
هنگامى كه با اراده زيارت آن حضرت از فرات غسل مى كند تمام گناهانش ريخته شده و پاك مى گردد مثل اينكه تازه از مادر متولد گرديده .
عرض كردم : ثواب و اجر كسى كه خودش بخاطر جهتى نمى تواند به زيارت رود ولى ديگرى را مجهز ساخته و به زيارت فرستاده چه مى باشد؟
حضرت فرمودند:
در مقابل هر يك درهمى كه خرج كرده خداوند متعال به قدر كوه احد از حسنات به وى داده و چند برابر هزينه اى را كه متحمل شده برايش باقى مى گذارد و نيز بلاهائى كه نازل شده را از وى دور مى گرداند و همچنين مال و دارائى وى را حفظ و نگهدارى مى فرمايد.
هنگامى كه با اراده زيارت آن حضرت از فرات غسل مى كند تمام گناهانش ريخته شده و پاك مى گردد مثل اينكه تازه از مادر متولد گرديده .
عرض كردم : ثواب و اجر كسى كه خودش بخاطر جهتى نمى تواند به زيارت رود ولى ديگرى را مجهز ساخته و به زيارت فرستاده چه مى باشد؟
حضرت فرمودند:
در مقابل هر يك درهمى كه خرج كرده خداوند متعال به قدر كوه از حسنات به وى داده و چند برابر هزينه اى را كه متحمل شده برايش باقى مى گذارد و نيز بلاهائى كه نازل شده را از وى دور مى گرداند و همچنين مال و دارائى وى را حفظ و نگهدارى مى فرمايد.