دنباله زيارت نامه حضرت

زيارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام

ترجمه :
سپس بگو:
سلام بر تو اى حجت خدا و فرزند حجت خدا، سلام بر شما اى فرشتگان خدا و زائرين قبر فرزند پيغمبر خدا، سپس ده قدم بردار و پس از آن بايست و سى تكبير بگو و بعد از آن بطرف قبر حركت كن تا به آن برسى و آنگاه رو به قبر بايست و قبله را بين دو كتف خود قرار بده و بگو:
سلام بر تو اى حجت خدا و فرزند خدا، سلام و درود بر تو اى كشته شده در راه خدا و فرزند كشته شده در راه خدا، سلام بر تو اى خون خدا و فرزند خون خدا، سلام بر تو اى كسى كه در آسمانها و زمين خدا طلب مى كند، شهادت مى دهم كه خون تو در بهشت ساكن و آرام گشت و موجودات فوق عرش را لرزاند و تمام خلائق بر آن گريستند، و آسمانهاى هفت گانه و طبقات هفت گانه زمين و آنچه از موجودات در آنها و بين آنها هستند بر آن گريستند، و تمام مخلوقات پروردگار كه در بهشت و جهنم قرار دارند بر آن گريه كردند، آنچه از موجودات ديده شده و آنچه ديده نمى شود بر آن اشك ريختند، شهادت مى دهم كه تو حجت خدا و فرزند حجتش مى باشى ، شهادت مى دهم كه تو خون خدا و فرزند خون خدا هستى ، و شهادت مى دهم كه تو در آسمانها و زمين كسى هستى كه خدا طلب خون تو را مى كند و شهادت مى دهم كه رسالت خود را ابلاغ كرده و مصلحت بندگان را بيان نموده و به عهد خود وفا كرده و براى اعلاء كلمه حق در مقابل گروه مخالف و منكر از خود ايستادگى نشان دادى و در راه پروردگارت جهاد نمودى ، و شهادت مى دهم كه تو گذشتى و عبور نمودى در طريق حق در حالى كه عاقبت امر تو به شهادت منجر شد و خود به آن آگاه و عالم بودى و نيز شاهد آنچه از اين امت صادر شد بوده و خدا و رسولش و فرشتگان و اهل ايمان شهادت مى دهند كه تو بر حق و طريق مستقيم بودى ، و من بنده خدا و عبد تو و در اطاعتت بوده و به سوى تو كوچ و سفر نموده ام ، و بواسطه اين هجرت بسوى تو از خدا التماس دارم كه نزد خودش به من كمال منزلت و ثبات قدم را عنايت فرمايد و نيز بواسطه هجرت مزبور از خدا درخواست دارم كه طريقى را كه نزد تو اضطراب و لغزش نداشته باشد را به من عنايت كند زيرا من در كفالت تو داخل شده ام آن كفالتى كه به آن امر شده اى قبولش نمائى .
متن :
من اءراد الله بدء بكم ، (من اءراد الله بدء بكم ، من اءراد الله بدء بكم )، بكم يبين الله الكذب ، و بكم يباعد الزمان الكلب ، بكم فتح الله و بكم يختم ، بكم يمحو ما يشاء و بكم يثبت ، و بكم يفك الذل من رقابنا، و بكم يدرك الله ترة كل مؤ من يطلب ، و بكم تنبت الارض اءشجارها، و بكم تخرج الاشجار اءثمارها، و بكم تنزل السماء قطرها و رزقها، و بكم يكشف الله الكرب ، و بكم ينزل الله الغيث ، و بكم تسيخ الارض التى تحمل اءبدانكم ، و تستقر جبالها على مراسيها، ارادة الرب فى مقادير اموره تهبط اليكم ، و تصدر من بيوتكم ، و الصادر عما فصل من اءحكام العباد، لعنت امة قتلتكم ، و امة خالفتكم ، و امة جحدت و لا يتكم ، و امة ظاهرت عليكم ، و امة شهدت و لم تستشهد، الحمدلله الذى جعل النار ماءواهم و بئس ورد الواردين و بئس الورد المورود، الحدالله رب العالمين 
 
دنباله زيارت نامه حضرت 
(ابا عبدالله الحسين عليه السلام )
ترجمه :
كسى كه اراده كند خدا را، به شما آغاز مى كند، كسى كه اراده كند خدا را به شما آغاز مى كند، كسى كه اراده كند خدا را به شما آغاز مى كند، بواسطه شما خداوند غير واقع ها را برطرف مى كند، و به توسط شما شدائد و سختى ها را خدا دور مى نمايد، بواسطه شما خداوند مى گشايد و افتتاح مى كند، و ختم و تمام مى نمايد، و بواسطه شما آنچه را كه بخواهد محو كرده و ثابت مى نمايد، بواسطه شما ذلت و خوارى را از ما بر مى دارد، بواسطه شما خداوند متعال خون خواهى هر خون مؤ منى را مى كند كه استحققاق خون خواهى را داشته باشد، بواسطه شما زمين درختانش را مى روياند، بواسطه شما درختان ميوه مى دهند، بواسطه شما آسمان باران مى بارد، بواسطه شما غم و اندوه را خداوند برطرف مى كند، بواسطه شما خداوند باران رحمتش را مى بارد، بواسطه شما زمينى كه ابدان شما را در خود دارد مستقر مى باشد، و بواسطه شما كوهها بر پايه هاى خود مستقر و مستحكم هستند، اراده حق تعالى در تقدير امور بر شما فرود مى آيد، و از بيوت شما صادر مى گردد، تفاصيل احكام عباد از بيوت شما صادر مى گردد، امت و گروهى كه شما را كشتند ملعون هستند، و امتى كه با شما مخالفت نمودند از رحمت واسعه الهى به دور هستند، و امتى كه ولايت شما را انكار كردند مورد لعن قرار گرفتند، و امتى كه عليه شما تظاهر نمودند به لعن الهى گرفتار شدند و امتى كه در معركه قتال شما حاضر شده ولى شما را كمك نكرده و حاضر به شهادت در راه شما نشدند ملعون شدند، حمد سزاوار خداوندى است كه آتش ‍ را (دوزخ ) ماءوى و مسكن اين امتها قرار داد، و آن بدجايگاهى است براى ايشان ، حمد و سپاس مر خداوندى را است كه پروردگار عالميان مى باشد.
متن :
و تقول ثلاثا: صلى الله عليك يا اءبا عبدالله و اءنا الى الله ممن خالفك برى ء - ثلاثا -، ثم تقوم فتاءتى ابنه عليا عليه السلام و هو عند رجليه و تقول : السلام عليك يا ابن رسول الله ، السلام عليك يابن اءميرالمؤ منين ، السلام عليك يا ابن الحسن و الحسين ، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى و فاطمة الزهراء، صلى الله عليك - ثلاثا - لعن الله من قتلك - ثلاثا - اءنا الى الله منهم برى - ثلاثا - .
ثم تقوم فتؤ مى بيدك الى الشهداء و تقول : السلام عليكم - ثلاثا - فزتم والله - ثلاثا - فليت اءنى معكم فاءفوز فوزا عظيما، ثم تدور فتجعل قبر اءبى عبدالله - ثلاثا - بين يديك و اءمامك ، فتصلى ست ركعات ، و قد تمت زيارتك فان شئت اءقم و ان شئت فانصرف 
 
دنباله زيارت نامه حضرت 
(ابا عبدالله الحسين عليه السلام )
ترجمه : و سه مرتبه بگو: صلى الله عليك يا اءبا عبدالله و اءنا الى الله ممن خالفك برى ء
يعنى درود و رحمت خدا بر تو اى ابا عبدالله و من به سوى خدا بى زارى مى جويم از كسانى كه با تو مخالفت كردند.
سپس بايست و نزد فرزند حضرت يعنى على بن الحسين عليهماالسلام كه پائين پاى حضرت دفن است برو و بگو:
سلام و درود خدا بر تو اى فرزند رسول خدا، سلام بر تو اى فرزند اميرمؤ منان ، سلام بر تو اى فرزند امام حسن و امام حسين ، سلام بر تو اى فرزند خديجه كبرى و فاطمه زهراء، رحمت خدا بر تو باد (سه مرتبه ).
خدا لعنت كند كسى را كه كشت (سه مرتبه ) من بسوى خداوند از ايشان بى زارى مى جويم (سه مرتبه ).
سپس بايست پس با دستت به شهداء اشاره اشاره كن و بگو:
سلام عليكم (سه مرتبه ) رستگار شديد بخدا سوگند (سه مرتبه ) كاش من نيز با شما مى بودم پس مى رسيدم به اين رستگارى عظيم و سپس دور بزن و قبر حضرت ابى عبدالله الحسين عليه السلام را مقابل و جلو خود قرار بده و شش ركعت نماز بخوان و زيارت در اينجا به اتمام مى رسد حال اگر مى خواستى بايست و اگر خواستى برگرد.
زيارت اخرى بسم الله الرحمن الرحيم 
متن :
حدثنى اءبى ؛ و محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن اءبان ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن اءيوب ، عن نعيم بن الوليد، عن يوسف (بن ) الكناسى ، عن اءبى عبدالله عليه السلام قال : اذا اءتيت قبر الحسين فائت الفرات و اغتسل بحيال قبره و توجه اليه ، و عليك السكينة و الوقار حتى تدخل الحائر من جانبه الشرقى ، و قل حين تدخله :
السلام على ملائكة الله المقربين ، السلام على ملائكة الله المنزلين ، السلام على ملائكة الله المردفين ، السلام على ملائكة الله المسمومين ، السلام على ملائكة الله الذين هم فى هذا الحائر باذن الله مقيمون .
فاذا استقبلت قبر الحسين فقل :
السلام على رسول الله ، صلى الله محمد اءمين الله على رسله ، و عزائم اءمره ، الخائم لما سبق ، و الفاتح لما استقبل ، و المهيمن على ذلك كله ، و السلام عليه و رحمة الله و بركاته
 
زيارت سوم 
ترجمه :
پدرم و محمد بن حسن ، از حسين بن الحسن بن ابان ، از حسين بن سعيد، از فضالة بن ايوب ، از نعيم بن الوليد از يوسف بن كناسى ، از حضرت ابى عبدالله عليه السلام ، حضرت فرمودند:
وقتى به زيارت قبر مطهر امام حسين عليه السلام مى روى ، ابتداء به فرات برو و در مقابل آن حضرت غسل كن و سپس متوجه قبر بشو و بر تو لازم است كه آرام و باوقار حركت كنى تا از جانب شرقى داخل حائر گردى و وقت داخل شدن بگو:
درود بر فرشتگان مقرب خدا، درود بر فرشتگان خدا كه از آسمان به زمين نازل مى گردند، درود بر فرشتگان خدا كه در رديف هم به زمين نزول مى كنند، درود بر فرشتگان زيبا منظر خدا، درود بر فرشتگان خدا كه به اذن حق تعالى در اين حائر اقامه كرده اند.
و هنگامى كه مقابل قبر حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام قرار گرفتى بگو: درود بر رسول خدا صلى الله عليه و آله ، رحمت خدا بر محمد كه امين خداى رسولان و امور لازمه او از قبيل احكام و محرمه مى باشد خاتمه دهنده انبياء گذشته و بازكننده و گشاينده اوصياء بعد از خود مى باشند و شاهد و گواه است بر تمام اينها و درود بر او و رحمت و بركات خدا بر آن جناب باد.
متن :
ثم تقول : السلام على اءميرالمؤ منين عبدك و اءخى رسولك ، الذى انتجبته بعلمك ، و جعلته هاديا لمن شئت من خلقك ، و الدليل على من بعثته برسالاتك ، ديان الدين بعدلك و فضل قضائك بين خلقك ، و المهيمن على ذلك كله ، و السلام عليه و رحمة الله و بركاته ، اللهم صل على الحسن بن على عبدك و ابن رسولك ، الذى انتجبته بعلمك ....... - الى آخر ما صليت على اءميرالمؤ منين -. ثم تسلم على الحسين و سائر الائمة كما صليت و سلمت على الحسن بن على ، ثم تاءتى قبر الحسين عليه السلام فتقول :
السلام عليك يا ابا عبدالله ، السلام عليك يابن رسول الله ، صلى الله عليك يا اءبا عبدالله ، رحمك الله يا اءبا عبدالله ، اءشهد انك قد بلغت عن الله ما اءمرك به ، و لم تخش اءحدا غيره ، و جاهدت فى سبيله ، و عبدته صادقا مخلصا حتى اءتاك اليقين ، اءشهد اءنكم كلمة التقوى ، و باب الهدى ، و العروة الوثقى ، و الحجة على من يبقى ، و من تحت الثرى ، اءشهد اءن ذلك لكم سابق فيما مضى ، و ذلك لكم فاتح فيما بقى ، اءشهد اءن اءرواحكم و طينتكم طينة طيبة ، طابت و طهرت هى بعضها من بعض منا من الله و من رحمته ، فاشهد الله و اءشهدكم اءنى بكم مؤ من و بايابكم موقن و لكم تابع فى ذات نفسى و شرائع دينى و خاتمة عملى و منقلبى و مثو اى ، فاءساءل الله البر الرحيم اءن يتمم لى ذلك ، و اءشهد اءنكم قد بلغتم عن الله ما اءمركم به حتى لم تخشوا اءحدا غيره ، و جاهدتم فى سبيله و عبد تموه حتى اءتاكم اليقين ، فلعن الله من قتلكم ، و لعن الله من اءمر به ، و لعن الله من بلغه ذلك فرضى به ، اءشهد اءن الذين انتهكوا حرمتك و سفكوا دمك ملعونون على لسان النبى الامى 
 
دنباله زارت نامه حضرت
(ابا عبدالله الحسين عليه السلام )
ترجمه :
سپس بگو:
درود بر اميرمؤ منان بنده تو و برادر رسولت ، كسى كه تو به علم خودت او را برگزيدى و براى هر كس از مخلوقاتت كه خواستى هادى و راهنما قرار دادى ، و نيز او را دليل بر كسى كه تو را به رسالات خودت برانگيختى قرارش داده اى ، سلام بر كسى كه در دين با عدالت تو حكم مى كند، و سلام بر كسى كه از حكم تو بين خلائق به عنوان فيصله دهنده منازعات و جدا كردن حق از باطل استفاده مى كند، و سلام بر كسى كه گواه و شاد بر تمام اينها است ، سلام و رحمت و بركات خدا بر او باد، بارخدايا رحمتت را بر حسين بن على كه بنده تو و فرزند رسول تو بوده و كسى است كه تو با علم خودت را برگزيدى ... تا آخر مضامينى كه در سلام و تحيت بر اميرالمؤ منين عليه السلام عنقريب گذشت .
سپس بر حضرت امام حسين و سائر ائمه عليهم السلام سلام داده و درود بفرست همان طورى كه بر حسن بن على عليهماالسلام سلام داده و درود فرستادى سپس به نزد قبر مطهر امام حسين عليه السلام برو و بگو:

 

سلام بر تو اى ابا عبدالله ، سلام بر تو اى فرزند رسول خدا، اى ابا عبدالله خدا رحمتش را به تو بفرستد، اى ابا عبدالله خدا تو را رحمت كند، شهادت مى دهم كه تو آنچه را كه از جانب حق تعالى ماءمور به ابلاغش بودى ابلاغ نمودى ، و از احدى غير خود وحشت و ترس نداشتى و در راهش مجاهدت نمودى ، و او را صادقانه و مخلصانه عبادت كردى تا هنگامى كه اجل تو را دريافت ، شهادت مى دهم كه كلمه تقوى تو هستى ، و باب هدايت مردم تو مى باشى و دستگيره محكم توئى ، و حجت بر تمام موجودات هستى و حجت بر تمام موجودات تحت زمين مى باشى ، شهادت مى دهم كه اين صفات و خصوصيات و فضائل مابين ائمه باقى ، شهادت مى دهم كه ارواح و حقيقت شما حقيقتى پاك مى باشد، حقيقت و خميره شما پاك و پاكيزه بوده بعضى از برخى ايجاد شده و اين منتى است از جانب حق تعالى و ناشى از رحمت واسعه اش مى باشد، خدا و شما را شاهد مى گيرم كه به شما ايمان داشته و به رجعت شما يقين دارم و پيرو شما مى باشم در امورى كه متعلق به نفسم و شرايع دينم و پايان كارم و بازگشتم به خدا و اقامتم در قبر مى باشد، پس از خداى نيك رفتار و مهربان مى خواهم كه اين امور را برايم حاصل كند، و شهادت مى دهم كه شما آنچه را خدا امرتان نمود و ديگران رسانديد و از احدى غير او خوف و هراس نداشتيد، و در راهش مجاهدت كرده و او را پرستيديد تا هنگامى كه اجل شما را دريافت ، پس خدا لعنت كند كسانى را كه وقتى خبر كشتن شما را شنيدند راضى به آن شدند، شهادت مى دهم آنهائى كه هتك حرمت شما نموده و خون شما را ريختند در زبان پيامبر امى صلى الله عليه و آله مورد لعن قرار گرفته اند.
متن :
ثم تقول : اللهم العن الذين بدلوا نعمتك ، و خالفوا ملتك و رغبوا عن اءمرك ، و اتهموا رسولك ، و صدوا عن سبيلك ، اللهم احش قبورهم نارا، و اءجوافهم نارا، و حشرهم و اءتباعهم الى جهنم زرقا، اللهم العنهم لعنا يلعنهم به كل ملك مقرب ، و كل نبى مرسل ، و كل عبد مؤ من امتحنت قلبه للايمان ، اللهم العنهم فى مستسر السر و ظاهر العلانية ، اللهم العن جوابيت هذه الامة و طواغيتها و العن فراعنتها، و العن قتلة اءميرالمؤ منين ، و العن قتلة الحسن و الحسين ، و عذبهم عذابا اءليما لا تعذب به اءحدا من العالمين ، اللهم اجعلنا ممن تنصره و تنصر به ، و تمن عليه بنصرك لدينك فى الدنيا و الاخرة 
 
(دنباله زيارت نامه حضرت )
(ابا عبدالله عليه السلام )
ترجمه :
سپس بگو:
خدايا لعنت كن كسانى را كه نعمت تو را تبديل نمودند، و با ملت و گروه طرف دار تو مخالفت كردند، و از امر و دستور تو روى بتافتند، و رسول تو را مورد اتهام قرار دادند و راه به سوى تو را بستند، خدايا قبور ايشان را پر از آتش كن ، و در بطون و دل هايشان آتش بريز، و ايشان و تابعين آنها را محشور كن و به جهنم ببر در حالى كه كور و نابينا هستند، خدايا ايشان را لعنت كن آنچنان لعنتى كه همه فرشته مقرب تو آنان را لعنت مى كند، و هر نبى فرستاده زبان به لعنتشان مى گشايد و هر بنده با ايمانى كه تو دلش را براى قبول ايمان آزموده اى ، خداوند ايشان را در پنهان ترين پنهانها و ظاهرترين ظاهرها لعنت نما، خداوندا ستمگران اين امت و باطلهاى آنرا لعنت كن و فرعونها را از رحمتت به دور دار، خدايا كشندگان اميرالمؤ منين و كشندگان حسن و حسين را لعنت نما و آنها را به عذاب دردناكى كه احدى از عالميان را تا به حال به آن عذاب نكردى معذب گردان ، خدايا ما را از كسانى قرار بده كه تو ايشان را يارى كرده و از آنها طلب يارى كرده اى و بر آنها منت گذارده و براى دينت در دنيا و آخرت آنان را كمك كرده اى .
متن :
ثم اجلس عند راءسه صلوات الله عليه فقل :
صلى الله عليك ، اءشهد اءنك عبدالله و اءمينه ، بلغت ناصحا، و اءديت اءمينا، و قتلت صديقا، و مضيت على يقين ، لم تؤ ثر عمى على هدى ، و لم تمل من حق الى باطل ، اءشهد اءنك قد اءقمت الصلاة و آتيت الزكاة ، و اءمرت بالمعروف ، و نهيت عن المنكر، و اتبعت الرسول ، و تلوت الكتاب حق تلاوته ، و دعوت الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة ، صلى الله عليك و سلم تسليما كثيرا، اءشهد اءنك كنت على بينة من ربك ، قد بلغت ما امرت به ، و قمت بحقه و صدقت من قبلك ، غير واهن و لا موهن ، صلى الله عليك و سلم و تسليما، فجزاك الله من صديق خير من رعيتك ، اءشهد اءن الجهاد معك جهاد، و اءن الحق معك و اليك ، و اءنت اءهله و معدنه ، و ميراث النبوة عندك و عند اءهل بيتك عليهم السلام ، اءشهد اءنك صديق عند الله ، و حجته على خلقه ، اءشهد اءن دعوتك حق ، و كل داع منصوب غيرك فهو باطل مدحوض ، و اءشهد اءن الله هو الحق المبين 
 
(دنباله زيارت نامه حضرت )
(ابا عبدالله عليه السلام )
ترجمه :
سپس نزد سر مبارك آن حضرت صلوات الله عليه بنشين و بگو:
درود و رحمت خدا بر تو، شهادت مى دهم كه تو بنده خدا و امين او هستى ، ماءموريت خود را ابلاغ كرده در حالى كه ناصح و مصلحت انديش بودى ، و امانتى را كه نزد تو بود اداء نمودى ، كشته شدى در حالى كه بسيار بسيار راستگو بودى و از اين دنيا گذشتى در حالى كه بر يقين بودى ، انتخاب نكردى كورى را بر هدايت ، از حق به باطل ميل ننمودى ، شهادت مى دهم كه تو نماز را به پا داشتى و زكات را اداء نمودى ، و به معروف امر كرده و از منكر و زشتى نهى كردى ، و از رسول پيروى نمودى ، و آن طور كه بايد و شايد قرآن را تلاوت كردى ، و به راه پروردگارت ديگران را از طريق مصلحت و موعظه حسنه دعوت نمودى ، درود خدا بر تو و تحيت او بسيار بر تو باد، شهادت مى دهم كه تو حجت آشكار پروردگارت هستى ، آنچه را ماءمور به ابلاغش بودى ابلاغ نمودى ، و به حق پروردگارت قيام نمودى ، و تمام حج و بينات پيش از خود را تصديق كردى ، در اين مضمار نه سستى از خود نشان داده و نه ايجاد سستى كردى ، درود خدا بر تو و تحيت او بسيار بر تو باد، پس خداوند پاداش نيك از طرف رعيتش به تو عطاء فرمايد، و شهادت مى دهم كه جهاد در همراه و در ركاب تو جهادى است و عظيم و حق با تو و به سوى تو مى باشد، و تو اهل حق و مركز آن هستى ، ميراث نبوت نزد تو و اهل بيت تو عليهم السلام مى باشد، شهادت مى دهم كه تو نزد خدا بسيار راستگو بوده ، و حجتش بر مخلوقات مى باشى ، شهادت مى دهم كه دعوتت مردم را حق و صواب بوده ، و هر دعوت كننده نصب شده اى كه غير از تو باشد باطل و فاسد مى باشد، و شهادت مى دهم كه خدا حق و آشكار مى باشد.
متن :
ثم تحول عند رجليه و تخير من الدعاء و تدعو لنفسك ، ثم تحول عند راس على بن الحسين (ع ) و تقول :
سلام الله و سلام ملائكته المقربين و انبيائه المرسلين ، عليك يا مولاى و ابن مولاى ورحمة الله و بركاته ، صلى الله عليك و على اهل بيتك و على عترة آبائك الاخيار الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 
 
ترجمه :
(دنباله زيارت نامه حضرت )
(ابا عبد الله عليه السلام )
سپس به پائين پا برو و هر دعائى را كه خواستى بخوان و براى خود نيز دعاء كن ، سپس به بالاسر حضرت على بن الحسين عليه السلام برو و بگو:
درود خدا و درود فرشتگان مقربين خدا و درود انبياء فرستاده شده خدا بر تو اى سرور من و فرزند من و رحمت خدا و بركاتش بر تو باد، تحيت خدا بر تو و بر اهل بيت تو و بر دودمان نيك و خوب پدرت آن كسانى كه خداوند متعال پليدى را از آنها به دور داشت و پاك و منزه داشت ايشان را.
متن :
ثم تاتى قبور الشهداء و تسلم عليهم و تقول :
السلام عليكم ايها الربانيون ، انتم لنا فرط و سلف ، و نحن اتباع و انصار، اشهد انكم انصار الله كما قال الله تبارك و تعالى فى كتابه :
(و كاين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما و هنوا لما اصابهم فى سبيل الله و ما ضعفوا و ما استكانوا)، فما وهنتم و ما ضعفتم و ما استكنتم حتى لقيتم الله على سبيل الحق ، نصرة كلمة الله التامة ، صلى الله على ارواحكم ابوانكم و سلم تسليما، ابشروا بمواعد الله الذى لا خلف له انه لا يخلف الميعاد الله مدرك لكم ثار ما وعدكم ، انتم سادة الشهداء فى الدنيا و الاخرة ، انتم السابقون و المهاجرون و الانصار، اشهد انكم قد جاهدتم فى سبيل الله ، و قاتلتم على منهاج رسول الله و ابن رسول الله ، الحمد لله الذى صدقكم وعده ، و اراكم ماتحبون
ثم تقول : اتيتك يا حبيب رسول الله و ابن رسوله ، و انى لك عارف ، و بحقك مقر، و بفضلك مستبصر، و بضلالة من خالفك موقن ، عارف بالهدى الذى انت عليه ، بابى انت و امى و نفسى ، اللهم انى اصلى عليه كما صليت انت عليه و رسلك و امير المومنين ، صلاة متتابعة متواصلة مترادفة ، يتبع بعضها بعضا، لا انقطاع لها ولا امد ولا ابد ولا اجل فى محضرنا هذا و اذا غبنا و شهدنا، السلام عليه و رحمة الله و بركاته . 
 
ترجمه :
(دنباله زيارت نامه حضرت )
(ابا عبد الله الحسين عليه السلام )
سپس به نزد قبور شهداء برو و سلام بر ايشان بده و بگو:
درود بر شما اى راسخين در علم و دين ، شما مقدم و سابق بر ما هستيد و ما پيرو و ياور شما مى باشيم ، شهادت مى دهم كه شما ياوران خدا هستيد همان طورى كه حق تبارك و تعالى در كتابش فرموده :
(و كاين من نبى قاتل معه ربيون كثير...)
يعنى بسا اتفاق افتاده كه گروهى از پيروان و ياران پيامبرى كه از راسخين در علم و دين هستند در جنگ كشته شده و با اين حال اهل ايمان سستى از خود نشان نداده و با سختى هائى كه در راه خدا به آنها رسيده مقاومت كرده و هرگز ضعفى در آنها ديده نشده و در مقابل دشمن سر عجز فرود نياورده اند.
پس شما نيز سست نشده و ضعف و ناتوانى در شما راه نيافت و هرگز در مقابل دشمن زبون و خوار سر تسليم فرود نياورديد تا خدا را در راه و هدف حقى كه داشتيد ملاقات كرديد و در طريق نصرت كلمه تامه خدا يعنى حجت كامله بارى تعالى (وجود مقدس حضرت سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه )جان سپرديد، درود خدا بر ارواح طاهره و اجسام مطهر شما و تحيت خدا بر شما باد، بشارت باد شما را به وعده هاى پسنديده حق تعالى كه خلافى در آنها نيست چه آنكه خدا وعده هائى كه داده مخالفت نخواهد نمود، خداوند متعال طلب مى كند براى شما خونى را كه وعده اش را داده است ، شما سرور شهداء هستيد در دنيا و آخرت ، شما سابقون و مهاجرون و انصار مى باشيد، شهادت مى دهم كه شما در راه خدا مجاهدت نموديد، و بر طريق رسول خدا و فرزندان آن حضرت مقاتله و منازعه نموديد، حمد و سپاس براى خدائى است كه و عده اش را در حق شما صادق قرار داد و آن چه شما دوست داريد را به شما نشان داد.
سپس بگو:
به زيارتت آمدم اى دوست و محبوب رسول خدا و اى فرزند رسول خدا، من عارف هستم به شما، و به حق شما مقر مى باشم ، و به فضل شما بينا و مستبصر هستم ، و به گمراهى كسى كه با شما مخالفت نموده يقين دارم ، به هدايت كسى كه بر طريق شما است آگاهم ، پدر و مادر و خودم فداى تو شويم ، بار خدايا من بر او درود مى فرستم همان طورى كه تو رسولانت و اميرالمومنين عليه السلام بر او درود مى فرستيد، درودهائى پشت سر هم و متصل و رديف هم ، برخى تابع و به دنبال بعضى ديگر مى باشند، اين درودها انقطاع و ابتداء و انتها و زمان نداشته ، در مجلس و محضر ما بوده و زمانى كه غائب شويم نيز بوده چنانچه بعد از غيبت ما و حاضر شد نمان هم مى باشند، سلام و درود بر او و رحمت و بركات حق تعالى بر او باد.
متن :

زيارت چهارم زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام