باب صدو سوم زيارت حضرت ابى الحسن على بن محمد الهادى و حضرت ابى محمد الحسن بن على العسكرى

الباب الثالث و المائة زيارة ابى الحسن على بن محمد الهادى وابى محمد الحسن بن على العسكرى عليه السلام بسر من راى 
متن :
1- روى عن بعضهم عليهم السلام انه قال : (اذ اردت زيارة ابى الحسن الثالث على بن محمد و ابى محمد الحسن بن على عليه السلام تقول بعد الغسل ان وصلت الى قبريهما؛ و الا او مات بالسلام من عند الباب الذى على الشارع الشباك تقول :
(السلام عليكما يا ولى الله ، السلام عليكما يا حجتى الله ، السلام عليكما يا نوى الله فى ظلمات الارض ، السلام عليكما يا من بدا لله فى شانكما، السلام عليكما يا حبيبى الله ، السلام عليكما يا امامى الهدى ، اتيتكما عارفا بحقكما، معاديا لاعدائكما، مواليا لاوليائكما، مومنا بما آمنتما به ، كافرا بما كفرتما به ، محققا لما حققتما، مبطلا لما ابطلتما، اسال الله ربى و ربكما ان يجعل حظى من زيارتكما الطلاة على محمد و آله ، و ان يرزقنى مرافقتكما فى الجنان مع آبائكما الصالحين ، و اساله ان يعتق رقبتى من النار، و يرزقنى شفاعتكما، و مصاحبتكما، و يعرف بينى و بينكما، و يحشرنى معكم فى الجنة برحمته ، اللهم ارزقنى حبهما و توفنى على ملتهما، اللهم العن ظالمى آل محمد حقهم و انتقم منهم ، اللهم العن الاولين منهم و الاخرين ، و ضاعف عليهم العذاب ، و ابلغ بهم باشياعهم و ابتاعهم و محبيهم و متبعيهم ، اسفل درك من الجحيم ، انك على كل شى ء قدير، اللهم عجل فرج وليك و ابن وليك ، و اجعل فرحنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين )؛
و تجتهد فى الدعا لنفسك و لوالديك و تخير من الدعاء فان وصلت اليهم صلى الله عليهما فصل عند قبرهما ركعتين ، و اذا دخلت المسجد وصليت دعوت الله بما احببت ، انه قريب مجيب ، و هذا المسجد الى جانب الدار و فيه كان يصليان - عليهما الصلاة و السلام - 
 
باب صدو سوم زيارت حضرت ابى الحسن على بن محمد الهادى و حضرت ابى محمد الحسن بن على العسكرى 
ترجمه :
(در سامراء)
از بعضى ائمه عليه السلام مروى است كه فرمودند:
هر گاه خواستى حضرت ابى الحسن الثالث على بن حمد الحسن بن على عليه السلام را زيارت كنى ابتداء غسل كن و بعد اگر توانستى به نزديك قبر ايشان رفته و به آن دو برسى و در غير اين صورت مقابل پنجره اى كه باز مى شود بسوى قبر با اشاره سلام بده و بگو:
درود بر شما اى دو ولى خدا، درود بر شما اى دو حجت خدا، درود بر شما اى دو نور خدا در تاريكى هاى زمين ، درود بر شما اى كسانى كه خدا درباره شما اراده اش را ظاهر ساخت ، درود بر شما اى دو محبوب خدا، درود بر شما اى دو پيشواى هدايت ، به زيارتتان آمده ام در حالى كه به حق شما عارف بوده و دشمن دشمنانتان و دوستدار دوستانتان مى باشم ، ايمان دارم به آنچه شما ايمان به آن داشته و منكر هستم آنچه را كه شما آن را انكار داريد حق مى دانم آنچه را كه شما حق مى دانيد، و باطل مى دانم آنچه را كه شما باطل مى دانيد، از خدا كه پروردگار من و پروردگار شما است مى خواهم كه بهره من از زيارت شما را رحمت بر محمد و آل محمد و نيز رفاقت با شما در بهشت همراه آباء نيكوكارتان قرار دهد، و از او مى خواهم كه من را از آتش دوزخ برهاند و شفاعت شما و مصاحبتتان را نصيبم نمايد و نيز از حضرتش مى خواهم كه بين من و شما آشنائى برقرار كند، و از من نگيرد دوستى شما و دوستى پدران نيكوكار شما را و همچنين از حضرتش مى خواهم كه اين عهد و آشنائى را آخرين بار زيارت شما برايم قرار ندهد، و نيز از او مى خواهم كه به واسطه رحمت واسعه اش من را با شما در بهشت محشور گرداند.
خداوندا، حب اين دو امام همام را روزى من گردان و من را بر كيش و آئين ايشان از دنيا ببر، خداوندا، ستم كنندگان به آل محمد و آنانكه حق ايشان را ندادند لعنت فرما و از آنها انتقام بگير، خداوندا، اولين و آخرين اين گروه ستمگر را لعنت نما و عذابشان را مضاعف كن و برسان ايشان و شيعيان و پيروان و دوستداران و تبعيت كنندگانشان را به پائين ترين درك (ته ) از آتش دوزخ ، تو بر هر چيز قادر و توانائى ، خداوندا، در فرج و بر پا كردن حكومت ولى خود و فرزند ولى خويش شتاب نما، و قرار بده فرج و توسعه ما را با فرج و فراخى ايشان اى با رحم تر از هر صاحب رحمى .
و پس از آن در دعاء براى خود و پدر و مادر خويش جد و جهد نما و هر دعائى كه خواستى بكن .
و در صورتى كه توانستى به نزد قبر ايشان روى و دست رسى به آن پيدا كردى نزد قبر ايشان دو ركعت نماز بخوان .
و هر گاه داخل مسجد شدى (مسجد مزبور پهلوى خانه ايشان بوده و اين دو امام همام در آن نماز مى خواندند) و نماز گزاردى هر دعائى كه دوست داشتى بكن كه انشاء الله خداوند متعال عنقريب اجابت فرمايد.