f. Malam Kelima Belas

Malam ini adalah malam yang penuh berkah. Pada malam ini terdapat beberapa amalan berikut:

Pertama, mandi.

Kedua, menziarahi Imam Husain as.

Ketiga, mengerjakan shalat sebanyak enam rakaat dengan membaca surah al-Fâtihah, Yasin, al-Mulk, dan at-Tauhid.

Keempat, mengerjakan shalat sebanyak seratus rakaat, pada setiap rakaatnya setelah membaca surah al-Fâtihah, kita membaca surah at-Tauhid sebanyak sepuluh kali. Dalam kitab al-Muqni'ah Syeikh Mufid ra meriwayatkan dari Amirul Mukminin as bahwa barangsiapa mengerjakan shalat tersebut, Allah SWT akan mengirimkan sepuluh malaikat kepadanya guna membasmikan para musuhnya, baik dari kalangan jin maupun manusia, dan mengirimkan tiga puluh malaikat kepadanya ketika ia hendak meninggal dunia guna melindunginya dari api neraka.

Kelima, diriwayatkan bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Imam Shâdiq as, "Apa pesan Anda kepada orang-orang yang berziarah kepada Imam Husain as pada malam kelima belas bulan Ramadhan?" Beliau menjawab, "Alangkah baiknya orang yang mengerjakan shalat sebanyak sepuluh rakaat pada malam pertengahan Ramadhan di dekat makam beliau setelah mengerjakan shalat Isya`, dan shalat itu selain shalat malam. Hendaknya setelah membaca surah al-Fâtihah ia membaca surah at-Tauhid sebanyak sepuluh kali dan berlindung kepada Allah dari api neraka. (Dengan itu) Allah akan menetapkannya sebagai orang yang telah terbebaskan dari api neraka dan tidak akan meninggal dunia kecuali setelah bermimpi bertemu para malaikat yang akan memberikan kabar gembira padanya dengan surga dan melindunginya dari api neraka".