KHOTBAH 24- Mengajak Orang Berjihad

Demi hidup saya, tidak akan ada penghormatan bagi seseorang dan tak akan ada pengendoran dari saya dalam bertarung melawan orang yang melawan hak atau meraba-raba dalam kesesatan. Wahai hamba-hamba Allah, takwalah kepada Allah dan larilah dari kemurkaan-Nya, dan carilah perlindungan pada belas kasih-Nya. Melangkahlah di jalan yang telah diletakkan-Nya bagi Anda dan tegaklah pada apa yang telah disuruh-Nya pada Anda. Dalam hal itu 'Ali akan berdiri sebagai jaminan bagi keberuntungan Anda pada akhirnya, walaupun Anda mungkin akan mendapatkannya segera (di dunia ini).