KHOTBAH 77- Doa Amirul Mukminin

Ya Allah, Tuhanku, ampunilah kiranya aku (dalam) apa yang Kau ketahui tentang aku lebih dari yang kutahu. Apabila aku kembali kepada dosa-dosa, Engkau kembali kepada keampunan. Tuhanku, ampuni aku (atas) apa yang telah kujanjikan kepada diriku tetapi tiada Kaudapati pemenuhannya dalam diriku. Tuhanku, ampuni aku (atas) apa yang dengan itu aku mencari kedekatan kepada-Mu dengan lidahku tetapi hatiku melawan dan tidak melaksanakannya. Tuhanku, ampunilah kerdipan mata, ucapan buruk, hawa nafsu hati dan kekeliruan bicara. •