KHOTBAH 101- Tentang Pokok yang Sama—Hari Keadilan

Di hari Allah akan mengumpulkan para pendahulu dan yang kemudian, berdiri dengan taat untuk pengambilan tanggung jawab dan untuk imbalan atas amal perbuatan. Keringat akan mengalir hingga ke mulut mereka seperti kendali, sementara bumi akan gemetar di bawah mereka. Yang dalam keadaan terbaik di antara mereka adalah orang yang telah mendapatkan tempat istirahat bagi kakinya dan tempat yang terbuka bagi nafasnya.

Bagian dari Khotbah yang Sama Tentang Kekacauan yang Akan Datang


Kekacauan-kekacauan itu adalah seperti malam yang gelap. Kuda tidak akan tahan untuk (menghadapijnya, tidak pula panji-panji akan kembali. Mereka akan mendekat dengan kendali lengkap dan siap dengan pelana. Pemimpin mereka akan menggiring mereka dan si penunggang akan mendesak (mereka). Para pengacau itu adalah orang-orang yang serangannya keras. Orang-orang yang memerangi mereka demi Allah adalah orang-orang yang rendah menurut perkiraan orang sombong, tidak dikenal di bumi tetapi terkenal di langit. Celakalah bagi Anda, Bashrah, ketika suatu tentara pembawa bala dari Allah akan menimpa Anda tanpa (membangkitkan) debu jeritan. Penduduk Anda saat itu akan menghadapi kematian keji dan kelaparan yang mengerikan. •