KHOTBAH 105- Tentang Islam

Segala puji bagi Allah yang menegakkan Islam dan memudahkannya bagi orang-orang yang mendekatinya, dan memberikan kekuatan kepada tiang-tiangnya terhadap setiap orang yang mencoba untuk mengalahkannya. Maka Allah menjadikannya (sumber) kedamaian bagi orang yang ber-pegang kepadanya, aman bagi yang memasukinya, hujah bagi yang ber-bicara tentangnya, saksi bagi yang berjuang dengan pertolongannya, cahaya bagi yang mencari cahaya darinya, pengertian bagi yang membekalinya, kebijaksanaan bagi yang menggunakannya, tanda (petunjuk) bagi yang melihatnya, penglihatan bagi yang bertekad, pelajaran bagi yang mencari nasihat, keselamatan bagi yang membenarkannya, keyakinan bagi yang mempercayainya, kesenangan bagi yang mengamanatkan, dan perisai bagi yang sabar.

Itulah yang paling terang dari semua jalan, yang paling jelas bagi semua lintasan. la mempunyai menara-menara yang mulia, jalan-jalan yang cemerlang, lampu-lampu yang menyala, lapangan mulia kegiatan, dan tujuan yang tinggi. la mempunyai kumpulan kuda pacu. la didekati dengan gairah. Para penunggangnya mulia. Pembenaran (Allah, Nabi, dan lain-lain) adalah jalannya, amal baik adalah menaranya, maut adalah ujungnya; dunia ini adalah gelanggang pacuan, Hari Pengadilan adalah kuda-kudanya, dan surga adalah titik pendekatannya.

Dari Khotbah yang Sama Tentang Nabi


Nabi menyalakan obor-obor bagi pencari, dan memasang tanda-tanda terang bagi yang terhalang. Maka beliau adalah pengemban amanat-Mu yang terpercaya, saksi-Mu pada Hari Pengadilan, utusan-Mu sebagai rahmat, dan rasul kebenaran-Mu sebagai belas kasih. Ya Allah, Tuhanku, bagikanlah kepada beliau saham keadilan-Mu, dan pahalai beliau berlipat ganda kebaikan dari kelimpahan-Mu. Ya Allah, Tuhanku, tinggikanlah bangunan beliau di atas bangunan orang lain, muliakanlah beliau ketika datang kepada-Mu, muliakan kedudukan beliau di hadapan-Mu, berikan kedudukan yang mulia, dan hadiahilah beliau kejayaan dan keutamaan, dan bawalah kiranya kami (pada Hari Pengadilan) di antara golongannya, dengan tiada merasa malu, tiada menyesal, tiada penyeleweng, tiada pelanggar janji, tiada penyesat, tiada pemimpin sesat, tiada yang terbujuk.

Sayid Radhi berkata: Khotbah ini telah muncul sebelumnya tetapi kami mengulanginya karena perbedaan antara kedua versi.

Bagian dari Khotbah yang Sama Ditujukan kepada Para Pengikutnya


Dengan karunia Allah kepada Anda, Anda telah mendapatkan ke-dudukan di mana bahkan budak perempuan Anda dimuliakan, tetangga Anda diperlakukan dengan baik. Bahkan orang yang terhadapnya Anda tidak mempunyai keutamaan atau kewajiban, memuliakan Anda. Bahkan orang-orang yang tidak mengkhawatirkan serangan dari Anda atau tidak berwewenang atas Anda, merasa takut kepada Anda. Anda sekarang melihat janji-janji Allah dilanggar, tetapi tidak merasa berang, padahal Anda mengoceh dan merengut atas dilanggarnya adat nenek moyang Anda. Urusan Allah telah datang kembali kepada Anda, tetapi Anda telah menyerahkan tempat Anda kepada para pelalim dan melemparkan kepada mereka tanggung jawab Anda, dan menempatkan urusan Allah di tangan mereka. Mereka bertindak dalam keraguan dan melangkah dalam (memenuhi) hawa nafsu. Demi Allah, sekalipun mereka mencerai-beraikan Anda di bawah setiap bintang, Allah pasti akan mengumpulkan Anda pada hari yang akan menjadi paling buruk bagi mereka. •