KHOTBAH 140- Menentang Andalan pada Bidah

Wahai, manusia! Bila seorang mengetahui saudaranya teguh dalam iman dan pada jalan-jalan yang benar, ia tak boleh meminjamkan telinga kepada apa yang mungkin dikatakan orang tentang dia. Kadang-kadang si pemanah memanahkan panah tetapi panahnya tersesat; demikian pula, pembicaraan mungkin keluar dari pokok. Kesalahan-kesalahan musnah, sementara Allah adalah pendengar dan saksi. Tak ada di antara kebenaran dan kepalsuan selain empat jari.

Amirul Mukminin ditanyai tentang artinya; atasnya ia mengatupkan jari-jarinya dan menempatkannya di antara telinga dan mata seraya berkata: 

Adalah kebatilan bilamana Anda katakan, "Saya telah mendengar demikian," sementara benarlah bilamana Anda katakan, "Saya telah melihat." •