KHOTBAH 144- Tentang Dunia ini

Wahai, manusia, kita di dunia ini adalah sasaran panah kematian. Bersama setiap minum ada tersedaknya dan bersama setiap makan ada terselaknya. Kita tak mendapatkan suatu manfaat di dalamnya melainkan dengan melewatkan suatu (manfaat) lain, dan tiada seorang di antara Anda maju dalam usia barang sehari kecuali dengan mengeluarkan satu hari dari kehidupannya. Tiada lebih yang ditambahkan kepada makannya melainkan mengurangi apa yang telah ada sebelumnya. Tiada tanda yang muncul baginya melainkan suatu tanda lain menghilang. Tiada sesuatu yang baru menjadi ada melainkan yang baru menjadi tua. Tiada panen baru datang kecuali apabila suatu panen telah dituai. Akar-akarnya telah hilang, yang kuncup-kuncupnya adalah kita. Bagaimana suatu kuncup hidup setelah perginya akar?

Bagian dari Khotbah yang Sama Tentang Bidah


Tiada bidah diperkenalkan melainkan satu sunah ditinggalkan; menjauhlah dari bidah dan bersiteguhlah pada jalan yang lebar. Sesungguhnya jalan-jalan lama yang teruji adalah yang terbaik, dan jalan-jalan bidah adalah buruk. •