KHOTBAH 170- Ketika Amirul Mukminin memutuskan untuk memerangi musuh dengan berhadap-hadapan di Shiffin, ia mengatakan

Ya Allah, Tuhanku! Pemelihara langit yang tinggi dan ruang angkasa yang terbentang yang telah Engkau jadikan tempat berteduh untuk malam dan siang, suatu orbit bagi matahari dan bulan dan jalan bagi bintang-bintang yang beredar, dan untuk menghuninya Engkau telah menciptakan suatu kelompok malaikat-Mu yang tak letih-letihnya menyembah-Mu. Wahai Pemelihara bumi yang telah Engkau jadikan satu kediaman bagi manusia dan tempat untuk gerakan serangga-serangga dan hewan-hewan serta makhluk-makhluk lain yang tak terhitung banyaknya yang nampak dan yang tak nampak. Wahai Pemelihara gunung-gunung yang kukuh yang telah Kau buat seperti pasak-pasak bagi bumi dan (sarana) dukungan bagi manusia. Apabila Engkau berikan kemenangan kepada kami terhadap musuh, selamatkan kami dari melanggar batas dan peliharalah kami pada jalan kebenaran yang lurus. Tetapi, apabila Engkau memberikan kemenangan kepada mereka atas kami, maka karuniakanlah kematian syahid dan selamatkan kami dari bencana.

Di manakah orang-orang yang melindungi kehormatan, dan orang-orang yang menghormati diri sendiri yang membela orang-orang yang terhormat di masa kesulitan? Malu ada di belakang Anda sementara surga di hadapan Anda.•