KHOTBAH 89- Sifat-sifat Allah dan Nasihat

Segala puji bagi Allah yang dikenal tanpa dilihat, Yang menciptakan tanpa merenungkan, Yang selalu ada sejak ketika tak ada langit dengan kubah-kubah, tanpa ada tirai dengan pintu-pintu agung, tanpa malam gelap, tanpa lautan damai, tanpa gunung-gunung dengan jalan-jalan yang lebar, tanpa jalan-jalan mengkelok, tanpa bumi dari lantai-lantai yang terbentang, tanpa makhluk-makhluk yang mengandalkan diri sendiri. la Pengasal penciptaan dan Rajanya. la Tuhan dari penciptaan dan pemberi rezekinya. Matahari dan bulan bergerak tetap dalam mengikuti kehendak-Nya. Mereka mem-buat setiap barang segar menjadi tua dan setiap yang jauh menjadi dekat.

la membagikan rezeki mereka dan menghitung amal mereka, jumlah nafas mereka, pandangan mereka yang tersembunyi, dan segala yang tersimpan dalam dada mereka. la mengetahui tempat-tempat tinggal mereka dan tempat terakhir mereka dalam sulbi dan kandungan hingga mereka mencapai ajalnya.

Hukumannya pada musuh adalah keras walaupun la Maha Pengasih, dan cinta-Nya kepada sahabat-sahabat-Nya luas, walaupun hukuman-Nya keras. la menaklukkan orang yang hendak mengatasi-Nya. la mengaibkan orang yang hendak menentang-Nya dan menguasai orang yang memusuhi-Nya. la memberi kepada orang yang meminta kepada-Nya. la cukup bagi orang yang bersandar kepada-Nya. la memberi pahala kepada orang yang bersyukur kepada-Nya.

Wahai, hamba-hamba Allah, timbanglah diri Anda sebelum Anda ditimbang, dan perhitungkanlah diri Anda sebelum Anda diperhitungkan. Bernafaslah sebelum lemasnya tenggorokan. Taatlah sebelum Anda digiring dengan kasar. Ketahuilah bahwa apabila orang tidak menolong dirinya dalam bertindak sebagai pensihat dan pemberi peringatan bagi dirinya sendiri maka tiada orang lain yang dapat (dengan efektif) menjadi penasihat dan pemberi peringatan baginya. •