KHOTBAH 97- Penindasan Bani Umayyah

Demi Allah, mereka akan terus seperti ini sehingga tidak akan tertinggal perbuatan haram di hadapan Allah melainkan mereka akan menghalalkannya, dan tidak ada janji setia melainkan mereka melanggarnya, dan sehingga tidak akan tertinggal rumah dari bata atau kemah bulu domba melainkan kelaliman mereka alan memasukinya. Perbuatan buruk mereka akan menistakan mereka, sehingga dua kelompok orang pengaduh yang menangis akan bangkit, yang satu menangisi agamanya dan yang satu dunianya, dan pertolongan dari salah satu dari Anda kepada salah satu dari mereka adalah seperti pertolongan budak kepada tuannya, yakni ketika ia hadir ia menaatinya, tetapi ketika tuan itu jauh ia menggunjingnya. Yang tertinggi di antara Anda dalam kesedihan adalah ia yang mempunyai keimanan yang terbaik kepada Allah. Apabila Allah memberikan kepada Anda keselamatan, terimalah itu, dan apabila Anda dimasukan ke dalam kesukaran, bersabarlah atasnya, karena sesungguhnya kesudahan (yang baik) adalah bagi orang yang bertakwa. •