SURAT 15- Doa Amirul Mukminin Bilamana la Menghadapi Musuh

Ya Allah, Tuhanku! Hati sedang pada tertarik kepada-Mu, leher pada terentang (kepada-Mu), mata terpasang (pada-Mu), langkah-langkah sedang dalam gerak dan badan-badan telah menjadi kurus. Ya Allah, Tuhanku! Kebencian tersembunyi telah menjadi nyata dan bejana kedengkian sedang mendidih.

Ya Allah, Tuhanku! Kami mengadu kepada-Mu tentang ketidakhadiran Nabi. banyaknya jumlah musuh kami, dan terpecahnya nafsu kami.

Ya Allah Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, dan Engkaulah Pemberi Keputusan yang sebaik-baiknya. (QS. 7:89) •