SURAT 22- Kepada 'Abdullah ibn Abbas. AbduDah ibn 'Abbas biasa mengatakan, “Kecuali dari ucapan Nabi, saya tak mendapat manfaat yang lebih besar dari suatu perk

Hendaklah Anda ketahui bahwa kadang-kadang orang senang karena mendapatkan suatu barang yang sebenarnya memang pasti akan didapatkannya, dan merasa tak senang karena tak mendapatkan yang memang sama sekali tidak akan ia dapatkan. Yang menyenangkan Anda hendaklah tentang apa yang Anda peroleh sekaitan dengan kehidupan Anda di akhirat, dan kesedihan Anda hendaklah untuk apa yang tidak Anda dapatkan sekaitan dengan itu. Janganlah amat senang dengan apa yang Anda dapatkan di dunia ini, jangan pula amat sedih atas apa yang tidak Anda dapatkan darinya. Kecemasan Anda hendaklah tentang apa yang akan datang setelah mati. •