SURAT 39- Kepada 'Amr ibn 'Ash

Pastilah engkau telah menundukkan agamamu kepada pencarian duniawai dari seorang lelaki yang kesesatannya bukanlah hal tersembunyi dan yang tirainya telah dirobek-robek. la menghalangi orang terhormat dari persahabatannya dan mengelabui orang-orang yang menemai dia. Anda sedang mengikuti jejak kakinya dan mencari kesenangan hatinya seperti seekor anjing yang mengikuti singa sambil melihat kukunya dan menanti sisa-sisa apa saja dari mangsanya yang jatuh kepadanya. Dengan ini engkau telah meruntuhkan duniamu maupun kehidupan akhirat, padahal apabila engkau telah bersiteguh pada yang benar, engkau akan mendapatkan apa yang kau buru. Apabila Allah menganugerahkan kepada saya kekuasaan atasmu dan (Mu'awiah) Ibn Abi Sufyan, saya akan menghadiahimu berdua imbalan atas apa yang telah kau lakukan, tetapi apabila engkau meluputkan diri dan selamat (dari maut), maka setelah ini hanya ada keburukan bagi kalian berdua. Wasalam. •