SURAT 60- Kepada para pejabat wilayah yurisdiksi yang dilalui tentara

Dari hamba Allah, 'Ali, Amiril Mukminin kepada semua pengumpul pendapatan (negara) dan para pejabat negara yang melalui wilayahnya tentara lewat.

Amma ba'du, saya telah mengirim tentara yang melewati Anda, apabila Allah menghendaki; telah saya intruksikan kepada mereka tentang apa yang telah diwajibkan Allah pada mereka, yakni bahwa mereka tak boleh mengganggu dan hams menghidari kemudaratan. Saya menganggap diri saya bersih di hadapan Anda dan orang-orang (kafir) yang berada di bawah perlindungan Anda dari setiap gangguan yang dilakukan oleh tentara itu, kecuali bilamana seseorang terpaksa oleh lapar dan tak adajalan lain untuk memuaskannya. Apabila seseorang di antara mereka mengambil barang sesutu melalui kekerasan maka ia akan dihukum. Tak ada di antara Anda sekalian yang akan cukup bodoh untuk menghalangi mereka atau mencampuri urusan-urusan yang telah kami izinkan kepada mereka sebagai pengeculaian. Saya sendiri ada di dalam tentara itu. Maka kembalikan kepada saya kelancangan mereka, dan sesuatu kesukaran yang disebabkan oleh mereka dan yang tak dapat Anda hindari kecuali melalui Allah dan melalui saya, maka saya akan menghindarinya dengan pertolongan Allah, apabila la menghendakinya. •