10) İLMİ DAĞITMA BABI

l-(91) ...Talha b. Zeyd, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle ri­vayet etmiştir:

«Ali (aleyhisselâm)’ın kitabında şunları okudum:

Allah, âlimlerden ilmi cahillere dağıtmalarına ilişkin bir söz almadan; cahillerden ilim öğrenmeye ilişkin bir söz almamıştır. Çünkü ilim, cehaletten öncedir.»

2-(92) ...Talha b. Zeyd, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme." (Lokman, 18) âyetiyle ilgili şu açıklamayı rivayet eder:

«Ta ki insanlar, ilim açısından senin nazarında eşit konumda olsunlar.»

3-(93) ...Cabir Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan rivayet eder:

«İlmin zekâtı: Onu, Allah'ın kullarına öğretmendir.»

4-(94) ...Yunus b. Abdurrahman, kendisine anlatan birinden, o Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder:

«Bir gün Meryem oğlu İsa (aleyhisselâm) yerinden kalktı ve İsrailoğullarına hitab etti. Dedi ki:

«Ey İsrailoğulları! Hikmeti cahillerle konuşmayın, ona haksızlık etmiş olursunuz. Hikmet ehline de konuşmazlık etmeyin, onlara haksızlık etmiş olursunuz.»