12) İLMİ OLMADAN AMEL EDEN KİMSE BABI

l-(104) ...Talha b. Zeyd şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Basiretsiz, bilgisiz amel eden kimse, bir yolda olmadan yürüyen kimseye ben­zer; hızlı yürümesi onu hedefinden uzaklaştırmasından başka bir işe yaramaz.»

2-(105) ...Hüseyin es-Saykal şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah, ancak bilgiye dayanan bir ameli ka­bul eder ve ancak amelle desteklenen bir bilgiyi kabul eder. Kim bilirse, bilgi ona hangi ameli işleyeceğini gösterir. Amel etmeyenin bilgisi yok demektir.

Haberiniz olsun! İmanın bir bölümü diğer bir bölümünden kaynaklanır.»

3-(106) ...İbn Faddal kendisine rivayet eden birinden, o Ebu Abdullah (C. Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki:

«Bir kimse bilgisiz amel ederse, ifsad ettikleri (yıktıkları) ıslah ettiklerinden (yaptıklarından) çok olur.»