15) ÂLİMİN ALEYHİNDEKİ KANIT VE İŞİNİN ZORLUĞU BABI

l-(120) ...Hafs b. Giyas, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivâyet eder:

İmam buyurdu ki: «Ey Hafs! Allah, âlimin bir tek günahını bağışlayıncaya kadar, cahilin yetmiş günahını bağışlar.»

2-(121) Aynı rivayet zinciriyle şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) dedi ki:

«Meryem oğlu İsa -Peygamberimize, Âli'ne ve ona selâm olsun- şöyle dedi:

«Kötü âlimlerin vay haline! Cehennem ateşi nasıl da yüzlerini yalar...»

3-( 122) ...Cemil b. Derrac şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Can buraya dayanınca -eliyle boğazını göstererek- artık âlimin (öleceğini bilenin)[6] tevbesi ka­bul olmaz.» İmam sonra şu ayeti okudu: "Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilme­den[7] kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir. "(Nisa, 17)»

4-(123) ...Ebu Basir, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan "Onlar ve azgınlar oraya tepetaklak atılırlar." (Şuarâ, 94-95) âyetiyle ilgili olarak şu açıklamayı rivayet eder:

«Bunlar dilleriyle adaletten söz eden; fakat davranışlarıyla aksini yapan kimselerdir.»