7) NİSPET (nesep) BABI

l-(241) ...Muhammed b. Müslim, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

«Yahudiler, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’ye bir soru sordular ve dediler ki: "Bize Rabbinin nesebini (vasfet, tanımla) anlat."

Peygamberimiz üç gün bekledi, sonra: «Kul huvellahu ahad [5] /De ki: O Allah birdir...» (İhlâs, 1) suresi sonuna kadar indi.»

Bu hadisi Muhammed b. Yahya, Ahmed b. Muhammed'den, o Ali b. Hakem'den, o da Ebu Eyyub'den rivayet etmiştir.

2-(242) ...Hammad b. Amr en-Nasibî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah'a "Kul huvellah..." suresini sordum.

Buyurdu ki: «Allah'ın, kullarıyla nispeti şöyledir: O, birdir, yaratılmışların maksududur, ezelîdir, kullar O'na muhtaçtır, O'nun dayandığı bir sebep yoktur; fa­kat varlıklar O'nun var ettiği sebeplere dayanırlar. Bilinmeyeni bilir, her cahilin ya­nında bilinendir. Tektir. Yarattıkları O'nun içinde değildirler ve O da yarattıklarının içinde değildir. Duyularla algılanmaz, elle dokunulmaz. Gözler O'nu göremez. Yü­cedir; ama yakındır. Yakındır; ama uzaktır. Emrine isyan edilir; O, bağışlar, emrine itaat edilir; şükürleri kabul eder, karşılığını verir. Yeri O'nu kapsayamaz, gökleri O’nu taşıyamaz. Varlıkları kudretiyle taşır. Daimîdir, ezelîdir (öncesizdir), unutmaz, beyhude iş yapmaz, yanlış yapmaz, oyun oynamaz, iradesinin önüne geçilmez. Hük­mü cezadır ve emri anında yerine gelir. Çocuğu yoktur ki mirasını alsın; doğmamış ki ortakları olsun. "Hiç kimse O'nun dengi değildir." (İhlâs, 4)»

3-(243) ...Asım b. Humeyd'den şöyle rivayet etmiştir:

Ali b. Hüseyin (Zeyn 'ül-Âbidin aleyhisselâm)’a tevhidle ilgili bir soru soruldu.

Buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, ahir zamanda meseleleri derinden incele­yen, kılı kırk yaran toplulukların ortaya çıkacağını biliyordu. Bu yüzden "Kul huvellahu Ahad/ De ki O Allah birdir." (İhlâs, 1) suresini ve Hadid suresinin başından "O, gönüllerdekini bilir." (Hadîd, 6) ayetine kadar olan kısmını indirdi. Bu ayetlerde ya­pılan açıklamalarla tatmin olmayıp ötesini kurcalayanlar ise helak olurlar.»

4-(244) ...Abdul'aziz b. Mühtedî şöyle rivayet etmiştir:

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)’a tevhidle ilgili bir soru sordum. Buyurdu ki: «"Kul huvellahu ahad..." suresini okuyan ve içeriğine iman eden herkes tevhidi bilmiştir.»

Dedim ki: Bu sure nasıl okunmalıdır?

Buyurdu ki: «İnsanların okudukları gibi.» Sonra şunu ekledi:

«Kezalikellahu Rabbi / Rabbim olan Allah böyledir. Kezalikellahu Rabbi[6]...»