9) ÂLİME SORU SORMA VE ONUNLA MÜZAKERE ETME BABI

l-(82) ...İbn Ebu Umeyr, ashabımızın bazısından o, (veya onlar) Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder:

İmam'a sordum: "Çiçek hastalığına yakalanan bir adam cenabet olunca tutup yıkamışlar ve adam da ölmüş." buna ne buyurursunuz?

Dedi ki: «Adamı öldürmüşler. Sorsalardı ya! Bilmemenin ilacı sormaktır.»2-(83) ...Zurare, Muhammed b. Müslim ve Bureyd el-İclî şöyle rivayet ederler:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) kendisine bir şey hakkında soru soran Humran b. A'yen'e şöyle dedi: «İnsanlar bilmediklerini sormadıkları için helak olurlar.»

3-(84) ...Abdullah b. Meymun el-Kaddah, Ebu Abdullah (aleyhisselâm)’dan şöyle rivâvet eder:

«Bu ilmin kapısında bir kilit vardır, anahtarı da sormaktır.»

Benzeri bir hadisi, Ali b. İbrahim, babasından o, en-Nevfelî'den o, es-Sekunî'den o, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet etmiştir.

4-(85) ...Ebu Cafer el-Ahvel, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöy­le rivayet eder:

«İnsanlar bilmediklerini sormadıkça, dinde derin kavrayışa sahip olmadıkça ve imamlarını tanımadıkça ferahlığa, genişliğe kavuşamazlar. İmamın dediklerini tutmaları, takiye ile ilgili olsa bile onlara büyük bir genişlik, ferahlık sağlayacaktır.»

5-(86) ...Yunus, kendisine anlatan birinden, o da Ebu Abdullah (aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet eder:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur:

«Her cuma, bütün vaktini diğer işlerinden uzaklaşarak dinine ayırmayan, bu­nu bir alışkanlık haline getirmeyen, dini ile ilgili sorular sormayan adama yazıklar olsun!» Bir diğer rivayette: «Müslümanlara yazıklar olsun.» ifadesi yer almaktadır.

6-(87) ...Abdullah b. Sinan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet eder:

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle şöyle diyor: Kullarım arasındaki ilmi müzakere, benim emir ve yasaklarımla ilgili bir sonuca ulaştığı zaman, bu, ölü kalplerin canlanmasına neden olur.»

7-(88) ...Ebu'l-Carud şöyle rivayet eder:

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum:

«İlmi dirilten kula Allah rahmet etsin.»

Dedim ki: İlmin diriltilmesi nedir?

Buyurdu ki: «Din ve takva ehliyle müzakereler yapmaktır.»

8-(89) ...Abdullah b. Muhammed el-Haccal, ashabının bazısından onlar da merfu olarak İmam'dan şöyle rivayet etmişlerdir:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki:

«Müzakere edin, karşılaştırma yapın ve konuşun; çünkü konuşmak kalplerin cilâsıdır. Kalpler de tıpkı kılıç gibi pas tutarlar. Kalplerin cilâsı konuşmaktır.»

9-(90) ...Mansur es-Saykal şöyle rivayet eder:

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum:

«İlmi müzakere etmek derstir. Ders, güzel bir namazdır.»