TUHEF'UL UKUL AN ÂLİR RESUL

ZEYNEB'İN KARARSIZLIĞI

EB'UL FAZL'IN ŞEHADETİ'

KERBELA KERVANININ KÜFE VE ŞAM'A HAREKETİ VE MEDİNE'YE DÖNÜŞÜ

ŞEHİDLERİN DEFNEDİLİŞİ VE ESİRLERİN KÜFE'YE GİRİŞİ

HÜSEYİN KIZI FATIMA'NIN HUTBESİ

ÜMMÜ KÜLSÜM'ÜN HİTABESİ

DÖRDÜNCÜ İMAM'IN(A)HUTBESİ

ESİRLERİN ŞAM'A HAREKETİ

Tevhitle İlgili Hutbesi

İkrar etmek inkarı nefyetmektir; her türlü inkar, ihlasa ulaşmayı önler

İMAM HASAN (A.S)'A YAZDIKLARI VASİyETNAME

İMAM HÜSEYİN (A.S)'A Vasİyetİ

VESİLE" Adıyla MEŞHUR OLAN HUTBESİ

ASHABI İÇİN BUYURDUĞU ÂDÂB

MALİK-İ EŞTER’İ MISIR VE ETRAFINA VALİ TAYİN ettİğİ ZAMAN ONA YAZDIKLARI Emİrnâme

DİYBAC İSMİYLE MEŞHUR OLAN HUTBESİ

HAYRA TEŞVİK edİCİ, AZAptAN KORKUTucu, HİKMETLİ VE ÖĞÜT VERİCİ SÖZLERİ

SUÇLULARIN DURUMUNU açıklayan SÖZLERİ

MUTTAKİLERİn VASIFLArını açıklayan sözlerİ

İMAN ve küfrün temellerİnİ ve KISIMLARINI açıkladığı HUTBESİ

KUMEYL B.ZİYAD’A ÖĞÜTLERİ

KUMEYL B.ZİYAD'A KISA TAVSİYElerİ

MUHAMMED İBN-İ EBİ BEKR'İ MISIR'A VALİ TAYİN ETTİĞİNDE KENDİSİNE BUYURDUĞU TAVSİYELERİ

Dünya ve Onun Zevklerİnİ Yermesİ Hususundakİ Sözlerİ

GANİMETLERİN EŞİT TAKSİM EDİLMESİNE İTİRAZDA BULUNANLARA Yönelİk HUTBEsİ

MALLARIN YERİNDE HARCANMASI HUSUSUNDAKİ SÖZLERİNDEN BİR BÖLÜMÜ

MALLARIN YERİNDE HARCANMASI HUSUSUNDAKİ SÖZLERİNDEN BİR BÖLÜMÜ

Hz.ALİ(A.S)'IN MUTTAKİLERE DÜNYAYI VASFEDİŞİ

İMAN,RUHLAR VE ONLARIN farklarıyla İLGİLİ HUTBESİ

komutanlığa atayıp Sıffİn’e gönderdİğİ Zİyad İbn-İ Nazr'a tavsİyelerİ

HADİS RAVİLERİNİ tanıtması

İSLAM'IN Temellerİ, TÖVBE VE MAĞFİRET DİLEMENİN HAKİKATİ İLE İLGİLİ SÖZLERİNİN BİR BÖLÜMÜ

HZ.ALİ(A.S)'IN VEFATI SIRASINDA,OĞLU İMAM HASAN'A YAPTIĞI VASİYETİ

İLMİN FAZİLETİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

HİKMET, öğüt, TEŞVİK VE TEhdİt HUSUSUNDAKİ KISA SÖZLERİ

HİKMETLİ SÖZLERİ

KENDİSİNDEN SORULAN SORULARA VERDİĞİ CEVAPlar

İSTİTAAT HAKKINDAkİ sözlerİ

ÖĞÜT

HUTBE

KISA SÖZLERİ

İYİLİĞİ EMRETME VE KÖTÜLÜKTEN NEHYETME

ÖĞÜT

KÛFE'YE DOĞRU HAREKET EDİP KÛFE HALKININ VEFASIZLIĞINI GÖRDÜĞÜNDE ONLARA YAZDIĞI MEKTUP

RUM PADİŞAHININ SORULARINA VERDİĞİ CEVAP

CİHADIN KISIMLARI

TEVHİD

KISA SÖZLERİ

ÖĞÜT,Zühd ve hikmet

HUKUK RİSALESİYLE MEŞHUR OLAN MEKTUBU

Raiyyetin Haklari

İşte bu büyük bir haktır. Kuvvet ancak Allah'tan­dır

ZÜHD HAKKINDAKİ sözlerİ

Muhammed İbn-İ Muslİm-İ Zührİ'ye mektubu

cabİr İle bİr konuşması

kIlIçlar hakkIndakİ sözü

İmam alehi's-selâm şöyle buyurdu

İmam Sadık aleyhi's-selâm daha sonra şöyle buyurdu

ashabından bİr gruba yazdığı mektup

İncİler Dİzİsİ dİye adlandırılan sözlerİ

tevhİd, İman, ehl-İ beyt sevgİsİ ve küfür hakkındakİ sözlerİ

İman'dan Çıkmanın Açıklaması

İNSANLARIN GEÇİM ŞEKlİ ve mallarI harcamanın YOLLARI hakkındakİ Sözlerİ

Ticaret Çeşitleriyle İlgili Açıklama

İmam aleyhi's-selâm ona cevaben şöyle buyurdu

Emir-ül Mü'minin Ali aleyhi's-selâm şöyle buyuruyordu

kısa sözlerİ

İmam buyurdu ki

Hİşam’a öğütlerİ ve Aklı Tarİf Etmesİ

Ey Hişam, Allah-u Teala buyuruyor ki

AKIL VE CEHALETİN ASKERLERİ

HİKMETLİ SÖZLERİNDEN BAZILARI

HARUN-üR ReŞİD İLE YAPTIĞI UZUN KONUŞMASINDAN BİR BÖLÜM

HİKMET,ÖĞÜT,ZÜHT ve Takva HAKKINDAKİ KISA SÖZLERİ

İslam Şerİatinin Küllİyati Hakkindakİ Me’mun’un Sorularina Verdİğİ Cevap

Tevhİd Hakkındakİ Sözlerİ

Seçkİn Kullar Hakkindakİ Sözlerİ

İMAMET,İMAM VE İMAM'IN MAKAMI HAKKINDAKİ Açıklaması

Talutkıssasında da şöyle buyurmuştur

Hİkmet, Öğüt, Zühd, Ve takva Hakkındakİ Kısa Sözlerİ

İLGİNÇ BİR MESELE

KISA SÖZLERİ

Bedenin Sihhatli Oluşu

Zamanın Yeterli Olması

İMAM alİ Nakİ (A.S)'IN YAHYA İBN-İ EKSEM'İN SORULARINA CEVABI

HİKMET, ZÜHD, ÖĞÜT VE DİĞER KONULARDAKİ KISA SÖZLERİ

Ey Musa, yıkan, guslet ve salih kullarıma yaklaş

Allah-u TeÂla'nın Hz. İsa İbn-İ Meryem (a.s) İle münacatı