Zyàrat Hazarat Imam Djaffar Sadiq (as)

Assalàmo ‘alaykà yâ imàmal warà;

assalàmo ‘alaykà ayyohal ourwatoul wouskà;

assalàmo ‘alaykà yâ hablallàhil matini;

assalàmo ‘alaykà nourahoul moubini;

assalàmo ‘alaykà ayyohas sàdiqo djàfaroubnou mohammadine

khàzinoul ‘ilmiddâ îllahi bil haqqi.

Allàhoummà kamà dja’altahou mahdina kalàmikà

wa wahiyîka wa khàzinal ‘ilmika wa lissàni tawhidikà

wa waliyî amrikà wa moustahfidji dînika

fassali ‘alayhi afzala mà sallayta salà ahdine

mine awssiyàika wa kouzzikà innakà hamîdoune madjîd.

Asslàmo 'alaykà wa rahmatoullàhi wa barakàto