باب ابتلاء و اختبار يعنى امتحان و آزمايش

1- امام صادق (ع) فرمود: هيچ كف بستن و كف گشودنى (داد و ستدى) نيست جز آنكه براى خدا در آن خواست و حكم و آزمايش است.

 

 

2- فرمود: هيچ چيزى نيست كه در آن دست باز گرفتن و كناره‏گيرى، يا دست انداختن و اقدام تصور شود از هر چه خدا بدان فرمان داده يا از آن نهى كرده جز آنكه براى خداى عز و جل در باره‏اش آزمايش و قضاوتى است.