باب در اينكه ائمه (ع) از طرف خدا ولى امر و خزانه دار علم او هستند

پ‏1- عبد الرحمن بن كثير گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى فرمود:

ما ولىّ امر خدا و گنجينه علم خدا و رازدار وحىِ خدائيم.پ 2- سورة بن كليب گويد: امام باقر (ع) به من فرمود: به خدا ما خزانه داران علم خدائيم در آسمان و زمين او، نه بر اندوخته طلا و نه بر نقره، تنها نسبت به دانش حضرت او.پ 3- سدير گويد: به امام باقر (ع) گفتم: قربانت، شما چه باشيد؟

فرمود: ما خزانه دار علم خدائيم، ما ترجمان وحى خدائيم، ما حجت رسائيم، بر هر كس كه زير آسمان و بر هر كس كه روى زمين است.پ 4- ابى حمزه گويد: شنيدم امام باقر (ع) مى‏فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: خداى تبارك و تعالى فرمايد: حجت من بر اشقياء امت تو تمام است، آن كسانى كه ولايت على و اوصياء بعد از تو را

 

 

وانهند، زيرا در على و اوصياء، روش تو و روش پيغمبران پيش از تو موجود است و هم آنان خزانه دار بر علم منند بعد از تو، سپس رسول خدا (ص) فرمود: هر آينه جبرئيل نام آنان و نام پدرانشان را به من گزارش داد.پ 5- امام صادق (ع) فرمود: اى پسر ابى يعفور، به راستى خدا يگانه است، يگانگى پيرايه او است، در كار خود يكتا است، آفريدگانى را آفريد و آنها را براى اين كار سنجيد و اندازه گرفت، اى پسر ابى يعفور ما هم آنان هستيم، ما حجتهاى خدائيم در ميان بندگانش و خزانه دار علم او هستيم و قائم بر اين كاريم.پ 6- امام صادق (ع) فرمود: به راستى خدا عز و جل ما را آفريد و خوب آفريد و صورتگرى كرد و خوب تصوير نمود و ما را خزانه داران خود ساخت در آسمان و زمينش، درخت براى ما سخن گفت و بوسيله عبادت ما خداى عز و جل پرستش شد و اگر ما نبوديم خدا پرستيده نمى‏شد.