باب در اينكه مقصود از متوسمين كه خدا در قرآن فرموده است ائمه (ع) هستند و راه حق در آنها پا برجا است

پ‏1- اسباط- فروشنده غلامان هندى- گفت: من نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى تفسير قول خداى عز و جل (75 و 76 سوره حجر): «به راستى در اين آياتى است براى انديشه‏كنندگان بافر است و به راستى كه براى آن قريه راه پابرجائى بود» گويد كه: فرمود: ما هستيم متوسمان و راه حق در ما پا بر جا است.پ 2- اسباط بن سالم گويد: من نزد امام صادق (ع) بودم كه‏

 

مردى از اهل هيت بر او در آمد و عرض كرد: اصلحك اللَّه چه مى فرمائى در تفسير قول خداى عز و جل: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ فرمود: مائيم متوسمين و راه حق در ما پا بر جا است.پ 3- محمد بن مسلم از امام باقر (ع) در تفسير قول خداى عز و جل (75 سوره حجر): «به راستى در اين آياتى است براى باهوشان» فرمود:

آنها ائمه هستند، رسول خدا (ص) فرمود: از فراست و هوش مؤمن بپرهيزيد كه در پرتو نور خدا نگاه مى‏كند، در ضمن تفسير قول خداى تعالى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ فرمود.پ 4- امام صادق (ع) در تفسير قول خداى عز و جل: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ فرمود: ايشان ائمه هستند و در إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ.

 

فرمود: هرگز از ميان ما بيرون نرود.پ 5- امام باقر (ع) فرمود كه: امير المؤمنين (ع) در تفسير قول خدا: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ فرمود: رسول خدا متوسم بود من هم پس از وى، و امامان از نژاد من متوسم هستند و در نسخه ديگر عين اين حديث از احمد بن مهران روايت شده است.