KATA-KATA PILIHAN

1. " Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan(apa yang diperintahkan itu bererti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia.Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir " 
(Surah al-Maidah (5) :67) 

2. "Wahai Tuhanku!Aku bersaksikan Engkau dan cukuplah Engkau sebagai saksi sesungguhnya aku telah menyampaikannya. Wahai manusia! Sesungguhnya Allah A.W. telah menyempurnakan agama kalian dengan imamahnya(`Ali a.s). Siapa yang tidak berimamkannya dan orang yang menggantikan tempatnya yang terdiri daripada anak cucuku dari keturunannya sehingga hari kiamat, maka mereka itulah akan terbatal amalan-amalan mereka dan dalam nerakalah mereka kekal di dalamnya. Seksaan mereka tidak akan diringankan dan mereka pula tidak akan dilayani" 
(Rasulullah S.a.w)

3. "Aku menyeru kalian dengan nama Allah adakah di kalangan kalian seorang di mana Rasulullah (s.`a.w.) bersabda kepadanya: "Wilayah anda sepertilah wilayahku, satu janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku dan Dia memerintahkanku supaya menyampaikannya kepada anda" selain daripadaku? 
(Imama Ali a.s)

4. "Aku menyeru kalian dengan nama Allah, adakah kalian mengetahui bahawa Rasulullah (s.`a.w.) ketika hampir wafat, Ahl al-Baitnya berkumpul dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Ahl al-Baitku pada kalian sepertilah bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya berjaya dan siapa yang meninggalkannya tenggelam". 
(Imam al-Hasan bin Ali a.s)