d. Malam Ketiga Belas

Malam ini adalah malam pertama dari tiga malam yang dikenal dengan nama al-Layâlî al-Bîdh. Untuk malam ini terdapat tiga amalan sebagai berikut:

Pertama, mandi.

Kedua, mengerjakan shalat sebanyak empat rakaat, pada setiap rakaatnya kita membaca surah al-Fâtihah dan dua p uluh lima kali surah at-Tauhid.

Ketiga, mengerjakan dua rakaat shalat yang juga disunnahkan untuk dikerjakan pada malam ketiga belas bulan Rajab dan Sya'ban. Pada setiap rakaatnya, kita membaca surah al-Fâtihah, Yasin, al-Mulk, dan at-Tauhid.