KHOTBAH 41- Mengutuk Pengkhianatan

Sungguh, pemenuhan janji adalah kembaran kebenaran. Saya tidak mengetahui perisai yang lebih baik (terhadap serangan dosa) daripada itu. Orang yang menyadari realitas bahwa ia akan kembali (ke akhirat), tak pernah berkhianat. Kita berada di suatu masa ketika orang memandang pengkhianatan sebagai kebijaksanaan. Di hari-hari ini orang jahil menamakannya hebatnya kecerdikan. Ada apa dengan mereka? Semoga Allah menghancurkan mereka. Orang yang telah mengalami tebal tipisnya kehidupan, mendapatkan dalih-dalih untuk mencegahnya dari perintah dan larangan Allah, tetapi mengabaikannya walaupun mampu (untuk menaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah), sedang orang yang tak mempunyai kendali agama menangkap kesempatan (dan menerima dalih-dalih untuk tidak mengikuti perintah Allah).