KHOTBAH 61- Ketika ia diperingati akan kemungkinan terbunuh melalui tipuan, Amirul Mukminin berkata

Ada perisai kuat dari Allah yang melindungi saya. Ketika ajal saya tiba, perisai itu akan menyingkir dari saya dan menyerahkan saya kepada maut. Pada saat itu panah tak akan meleset dan luka tak akan sembuh.