KHOTBAH 75- Tentang Khotbah dan Nasihat

Semoga Allah memberkati orang yang mendengarkan hikmah dan menahannya, bilamana ia diundang ke jalan yang benar ia mendekatinya; ia mengikuti seorang pemimpin (dengan memegang ikat pinggangnya) dan menemukan keselamatan, mempertahankan Allah di hadapan matanya, dan takut akan dosa-dosanya, berbuat amal dengan tulus, dan berbuat bajik, menerima perbendaharaan dari ganjaran Ilahi, menjauhi kemungkaran, bertujuan (baik) dan memetik ganjaran, melawan hawa nafsunya dan menolak harapan-harapan (palsu), menjadikan kesabaran sarana kepada keselamatannya dan takwa (sebagai) bekal bagi kematiannya, menunggang di jalan kehormatan dan bersiteguh pada jalan kebenaran, memanfaatkan waktunya dengan baik dan bergegas kepada tujuan dengan membawa bersamanya bekal amal (baik).