KHOTBAH 138- Pada Waktu Panitia Syura (setelah Meninggalnya 'Umar ibn Khathtab)

Tiada seorang yang mendahului saya dalam mengundang orang kepada kebenaran, dan memberikan pertimbangan kepada keluarga dan melaksanakan kemurahan hati. Maka, dengarkanlah kata saya, dan peliharalah apa yang saya katakan. Boleh jadi Anda akan segera melihat setelah hari ini bahwa atas urusan ini pedang-pedang akan dihunus dan janji-janji akan dilanggar sedemikian rupa sehingga beberapa di antara Anda akan menjadi pemimpin rakyat yang tersesat dan pengikut orang yang jahil. •