KHOTBAH 233- Diucapkan Amirul Mukminin ketika sedang sibuk memandikan jenazah Nabi SAWW dan mengafaninya

Semoga ayah dan ibu saya mecurahkan hidup mereka bagi Anda. Wahai Rasulullah! Bersama wafatnya Anda proses kenabian, wahyu dan risalah surgawi berhenti, yang tidak berhenti pada wafatnya (para nabi) yang lain-lain. Kedudukan Anda dengan kami (para anggota keluarga Anda) demikian khasnya sehingga kesedihan (kami bagi) Anda telah menjadi sumber lipuran (bagi kami) berlawanan dengan kesedihan semua orang lainnya; kesedihan Anda juga umum sehingga semua Muslim ikut mendapat bagiannya secara sama. Apabila Anda tidak memerintahkan untuk bersabar dan mencegah kami meratap, kami akan sudah mengeluarkan sewadah air mata, dan dengan demikian pun perihnya tak akan mereda, dan kesedihan tidak akan berakhir, dan akan terlalu sedikit dari kesedihan kami bagi Anda. Tetapi (kematian) adalah suatu hal yang tak dapat dibalikkan dan tak mungkin ditolak. Semoga ayah saya dan ibu saya mati untuk Anda; sebutkanlah kiranya kami kepada Allah, dan semoga kami terpelihara. •