SURAT 49- Kepada Mu'awiah

Dunia ini berpaling dari dunia yang berikut. Orang yang mengabdi kepadanya tidak mendapatkan apa-apa darinya kecuali (dunia) itu menambah keserakahannya dan ketamakannya untuk itu. Orang yang mengabdi padanya tidak puas dengan apa yang ia dapat darinya, disebabkan apa yang tidak ia dapat. Kesudahannya, ada perpisahan antara apa yang telah ditumpukkan dan pemutusan dari apa yang telah dikuatkan. Apabila engkau mengambil suatu pelajaran dari masa lalu, engkau akan selamat di masa depan. Wasalam. •