18) TAKLİD BABI

l-(154) ...Ebu Basir şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a "Hahamlarını ve rahiplerini Allah 'tan başka rabler edindiler." (Tevbe, 31) ayetini sordum,

Buyurdu ki: «Allah'a yemin ederim ki, hahamlar ve papazlar, Yahudileri ve Hıristiyanları kendilerine tapmaya davet etmediler. Eğer onları kendilerine tapmaya davet etselerdi, onların bu davetlerini kabul etmezlerdi; ancak onlar için haram olan şeyleri helâl ve helâl olan şeyleri de haram kıldılar. Dolayısıyla farkında olmadan onlara tapar oldular.»

2-(155) ...Muhammed b. Ubeyde şöyle rivayet eder:

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) bana şöyle dedi: «Ey Muhammed, siz mi daha çok önderinize uyuyorsunuz, Mürcie mezhebinin mensupları mı?»

Dedim ki: Biz de önderimize uyuyoruz, onlar da önderlerine uyuyorlar.

Buyurdu ki: «Sana bunu sormadım.»

- Bundan daha iyi bir cevap bulamadım.

Bunun üzerine Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Mürcie mezhebinin mensupları, itaati farz olmayan bir adam tayin ettiler ve ona uydular. Siz de bir adam tayin ettiniz ve ona itaat etmenin farz olduğunu savundunuz. Sonra da onu taklit et­mediniz. Dolayısıyla onların önderlerini taklit edişleri, sizinkinden daha güçlüdür.»

3-(156) ...Ebu Basir şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm), "Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler." (Tevbe, 31) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu:

«Allah'a yemin ederim ki, Yahudiler ve Hıristiyanlar, hahamlarına ve rahiple­rine ne oruç tuttular ne de namaz kıldılar. Sadece hahamlar ve papazlar, onlar için haramları helâl ve helâlleri de haram kıldılar. Onlar da buna uydular.»