Zyàrat Hazrat Imam Zaynoul ‘Abidine(as)

Assalàmo ‘alaykà yâ Sayyidas-sàdjidine,

assalàmo ‘alaykà yà Zaynal ‘àbidine,

assalàmo ‘alaykà yâ khalifal hassràti,

assalàmo ‘alaykà yâ djassafanàti,

assalàmo ‘alaykà sàhibal abràti,

assalàmo ‘alaykà yâ assiral kouroubàti,

assalàmo ‘alaykà yâ àdama àlil ibadi,

assalàmo ‘alaykà yabna khàmissi ahlil kissaî,

assalàmo 'alaykà yabna sayyidis-shohadàî

assalàmo 'alaykà yâ imàdal atkyâ~î

assalàmo ‘alaykà wa rahmatoullàh wa barakàto.