باب اقتصاد و ميانه روى در عبادت

پ‏1- از امام باقر (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

به راستى اين دين محكم است، به آرامى در آن در آئيد و عبادت خدا را به بنده‏هاى خدا به زور تحميل نكنيد تا چون شتر سوار پاكش هلاك كن نباشيد، آنكه نه سفر را طى كند و نه مركب را بجا گذارد.پ 2- از امام صادق (ع) كه فرمود: عبادت را بر خود بدخواه نكنيد (يعنى تا شوق و رغبت داريد به عبادت پردازيد و چون كسل شويد، دست از آن بداريد كه رانده و مانده از آن نگرديد).پ 3- از حنان بن سدير كه گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود: به راستى خداى عز و جل چون بنده‏اى را دوست دارد و آن بنده كار كمى هم كند پاداش بسيار به او دهد و به او بزرگ نيايد كه در برابر كارِ كم، پاداشِ بسيار به او دهد.

 

پ‏4- فرمود:

پدرم در طواف بر من گذشت، من جوانى نورس بودم و در عبادت كوشش مى‏كردم، مرا ديد كه عرق مى‏ريزم، به من فرمود:

اى جعفر، اى پسر جانم، به راستى چون خدا بنده‏اى را دوست دارد، او را به بهشت مى‏برد و از او به اندك عبادتى راضى است.پ 5- فرمود:

من جوان بودم و در عبادت سختى مى‏كشيدم، پدرم به من فرمود: پسر جانم، كمتر از آنكه مى‏بينم عبادت كن، زيرا خدا عز و جل چون بنده‏اى را دوست دارد به اندك از او راضى شود.پ 6- رسول خدا (ص) فرمود:

 

يا على، اين دين محكم است، به آرامى در آن در آى و عبادت پروردگارت را به خود مبغوض مكن، راحله كش يعنى زياده رو نه مركب بجا گذارد و نه راه طى كند، عمل كن عملِ كسى كه اميدوار است در پيرى بميرد و حذر كن چون كسى كه مى‏ترسد فردا بميرد.