باب در اطراف آنچه در باب گذشته، گذشت

پ‏1- از امام باقر (ع) كه فرمود:

به راستى خداى عز و جل مى‏فرمايد: سوگند به عزت و جلال و بزرگى و فرازى و موقعيت بلندم، هيچ بنده‏اى خواست مرا بر دلخواه خود بر نگزيند جز اينكه سرگردانى را از او باز دارم و آسمان‏ها و زمين را عهده‏دار روزيش سازم و من خود براى او از پس تجارت هر تاجرى باشم (يعنى به جاى تجارت هر تاجرى به او سود رسانم زيرا هر تاجرى براى سود دنيا يا آخرت تلاش مى‏كند و چون او براى من از همه دست‏

 

كشيده، منم بهره تجارت او يا هدف بالاتر از بهره هر تجارت).پ 2- از امام باقر (ع) كه فرمود:

 

خدا عز و جل فرمود: سوگند به عزت و جلال و بزرگى و شرف و موقعيت بلندم كه هيچ بنده خواست مرا بر خواست بر نگزيند در امور دنيا مگر اين كه بى‏نيازى او را در خوش قرار دهم و همتش را در آخرت او و آسمانها و زمين را كفيل روزى او سازم و من خود براى او از پس تجارت هر تاجرى باشم.