باب در اينكه ائمه همان علاماتى هستند كه خداى عز و جل در قرآن ذكر كرده است

پ‏1- داود جصاص گفت: از امام صادق (ع) شنيدم در تفسير قول خدا (16 سوره نحل): «علاماتى است و هم ايشان بوسيله ستاره رهبرى شوند» فرمود: ستاره، رسول خدا است و علامات همان ائمه‏اند (ع).پ 2- اسباط بن سالم گفت: من حضور داشتم كه هيثم از امام صادق (ع) از تفسير قول خداى عز و جل (16 سوره نحل): «و علاماتى و به ستاره ايشان رهبرى مى‏شوند» پرسيد، در جواب فرمود:

 

رسول خدا (ص) ستاره است و ائمه (ع) همان علامات هستند.پ 3- وشاء گويد: پرسيدم از امام رضا (ع) از قول خداى تعالى: «وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» فرمود: ما علامات هستيم و نجم رسول خدا است (ص).