باب در اينكه امام را جز امام غسل ندهد

پ‏1- احمد بن عمر حلال ياد ديگرى از امام رضا (ع) گويد:

به آن حضرت گفتم: كه آنها (يعنى واقفيه كه منكر امامت امام رضا بودند و منكر مرگ امام كاظم (ع) با ما محاكمه مى‏كنند و مى‏گويند امام را جز امام غسل ندهد (يعنى امام كاظم كه مرده است امام رضا در مدينه بوده و از كجا او را غسل داده) گويد: به من فرمود: آنها چه مى‏دانند كه چه كسى او را غسل داده است، تو در جواب آنها چه گفتى؟ گويد: گفتم: قربانت به آنها گفتم كه اگر مولاى من گويد او را زير عرش پروردگار غسل داده محققاً راست گفته و اگر بگويد او را در دل زمين غسل داده محققاً راست گفته، فرمود: اين چنين نه. (گويد) من گفتم: پس چه جوابى به آن بگويم؟

فرمود: صريح بگو كه من او را غسل دادم، گفتم: بگويم كه شما او را غسل داديد؟ فرمود: آرى.پ 2- ابو معمر گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم كه امام را امام غسل مى‏دهد؟ فرمود: سنّتى است كه موسى بن عمران نهاده است (چون وصى او در بيابان تيه حاضر شد و او را غسل داد- از مجلسى ره).پ 3- از طلحه گويد: به امام رضا (ع) گفتم: به راستى امام را

 

 

جز امام غسل ندهد؟ فرمود: آيا شما نمى‏دانيد چه كسى بر سر جنازه او حاضر شد؟ شايد كسى كه در غسل او حاضر بود بهتر از آن كسى بود كه غائب بود از او، آن كسانى كه گرد يوسف حاضر شدند در ته چاه تاريك، هنگامى كه پدر و مادر و خاندانش از او نهان بودند.