باب در اينكه راسخين در علم، ائمه (ع) هستند

پ‏1- امام صادق (ع) فرمود: ما هستيم راسخون در علم و ما تأويل آن را (متشابهات آن را) مى‏دانيم.پ 2- بريد بن معاويه از يكى از دو امام (باقر يا صادق ع) روايت كرده در تفسير قول خداى عز و جل (6 سوره آل عمران): «و نمى‏داند تأويل آن را جز خدا و راسخون در علم» كه فرمود: رسول الله افضل راسخون در علم است، خداى عز و جل به او آموخته است هر چه را بدو فرو فرستاده از تنزيل و تأويل، خدا چيزى را كه تأويل آن را نمى‏دانست به وى نازل نمى‏كرد و اوصياء پس از وى هم همه آن را مى‏دانند و آن كسانى كه تأويل آن را نمى‏دانند چون عالم راسخ در علم كه ميان آنها است از روى علم به آنها بگويد خدا پذيرش آنها را اعلام كرده به قول خود كه: «مى‏گويند ما بدان ايمان داريم همه آن از نزد پروردگار ما است» قرآن خاص دارد و عام، محكم دارد و متشابه، ناسخ دارد و منسوخ، و راسخون در علم همه را مى دانند.پ 3- امام صادق (ع) فرمود: راسخون در علم، امير المؤمنين و ائمه بعد از اويند