باب در اينكه روشى كه ترغيب شده است بر آن پايدار ماند ولايت على بن أبى طالب (ع) است

پ‏1- امام باقر (ع) در تفسير قول خداى تعالى (16 سوره جن): «اگر پا بر جا بمانند بر روش حق آب بسيارى به آنها بنوشانيم» فرمود: يعنى اگر پا بر جا بمانند به ولايت و پيروى على بن أبى طالب (ع) امير مؤمنان و پيروى اوصياء از فرزندانش (ع) و بپذيرند طاعت آنها را در هر چه فرمان دهند و غدقن كنند، به آنها آب فراوان بنوشانيم، يعنى دل آنها را از ايمان لبريز كنيم، طريقت حق ايمان به ولايت على و اوصياء است.پ 2- محمد بن مسلم گويد: از امام ششم (ع) پرسيدم از تفسير قول خداى عز و جل (30 سوره فصلت): «آن كسانى كه گفتند پروردگار ما خدا است و در آن پا بر جا ماندند و استقامت كردند» امام صادق فرمود: بر ائمه يكى پس از ديگرى استقامت كردند، فرشتگان بر آنها نازل شوند با اين پيام كه نترسيد و غم مخوريد و مژده باد شما را به بهشتى كه وعده داريد.