باب در اينكه صبغه، همان مسلمانى است

پ‏1- از عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) در تفسير قول خدا عز و جل (138 سوره بقره): «رنگ خدا را باشيد، چه كسى از خدا رنگ بهترى مى‏دهد».

فرمود: مقصود اسلام است. و در تفسير قول خدا عز و جل:

 «بهترى مى‏دهد» فرمود: مقصود اسلام است.

و در تفسير قول خدا عز و جل (256 سوره بقره): «به تحقيق‏

 

چسبيده است به حلقه محكم» فرمود:

مقصود از آن ايمان به خداى يگانه و بى‏شريك است.پ 2- از امام صادق (ع) در تفسير قول خدا عز و جل «صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» فرمود:

مقصود از صبغه همان اسلام است.پ 3- امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) فرمود در تفسير قول خدا عز و جل: «صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» كه:

مقصود از صبغه، اسلام است.

 

و در تفسير قول خدا عز و جل (256 سوره بقره): «هر كه كافر شد به طاغوت و گرويد به خدا به تحقيق چسبيده است به حلقه محكم» فرمود: آن، ايمان است.