باب در اينكه علم به ائمه داده شده و در سينه آنها ثبت است

پ‏1- ابو بصير گويد: از امام باقر (ع) شنيدم مى‏فرمود در تفسير اين آيه (48 سوره عنكبوت): «بلكه آن آياتى است روشن در سينه كسانى كه علم به آنها داده شده» اشاره به سينه خودش نمود.پ 2- عبد العزيز عبدى از امام صادق (ع) كه در تفسير قول خداى عز و جل: «بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» فرمود: آنها ائمه (ع) هستند.پ 3- ابو بصير از امام باقر (ع) در اين آيه: «بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» فرمود: اى ابو محمد، به خدا مقصود آن نيست كه ميان دو جلد مصحف قرار دارد، گفتم: قربانت چه كسانند (كه آن را در سينه دارند؟) فرمود: جز ما اميد مى‏رود كه كى باشد؟پ 4- هارون بن حمزه گويد: شنيدم امام صادق (ع) در تفسير:

 «بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» فرمود: آنها بخصوص‏

 

ائمه (ع) هستند.پ 5- محمد بن فضيل گويد: از آن حضرت پرسيدم تفسير قول خداى عز و جل را: «بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» فرمود:

 

آنان ائمه عليهم السلام هستند بالخصوص.