باب در اينكه مقصود از عالِم و دانا در قرآن همان ائمه (ع) هستند

پ‏1- جابر گويد: امام باقر (ع) در تفسير قول خداى عز و جل (9 سوره زمر): «آيا برابرند كسانى كه مى‏دانند و آن كسانى كه نمى‏دانند همانا صاحبدلان ياد آور مى‏شوند» فرمود: همانا ما آن كسانى هستيم كه مى‏دانيم و آن كسانى كه نمى‏دانند دشمنان ما هستند و صاحبدلان شيعيان ما هستند.پ 2- جابر در سند ديگر هم از امام باقر (ع) با اندكى اختلاف در تعبير، همين روايت را نقل كرده است.