باب در شناسائى ائمه دوستان و پيروان خود را و تفويض به ائمه ع

پ- 1- امام صادق (ع) فرمود: مردى نزد امير المؤمنين (ع) آمد و آن حضرت با اصحاب خود بود، آن مرد به آن حضرت سلام كرد و عرض كرد: به خدا من ترا دوست دارم، و پيرو توأم، امير المؤمنين (ع) به او فرمود: دروغ مى‏گوئى. گفت: آرى به خدا به راستى من دوستت دارم و پيرو توأم، تا سه بار تكرار كرد و امير المؤمنين (ع) فرمود: تو دروغ مى‏گوئى، تو چنان كه مى‏گوئى نيستى، به راستى خدا ارواح را دو هزار سال پيش از بدن‏ها آفريده و سپس دوستان ما را به ما عرضه داشته، به خدا من روح تو را در ميان‏

 

كسانى كه عرضه شدند نديدم، تو كجا بودى؟ آن مرد در اين هنگام خاموش شد و به آن حضرت مراجعه نكرد، در روايت ديگر است كه امام ششم فرمود: او در دوزخ بود.پ 2- از امام باقر (ع) فرمود: ما چون مردمى را ديديم خوب او را مى‏شناسيم كه داراى حقيقت ايمان است يا واقعاً منافق است.پ 3- عبد الله بن سليمان گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم كه به امام هم اختياراتى داده شده چنانچه به سليمان بن داود (ع) داده شده بود؟ فرمود: آرى، و اين براى آن بود كه مردى از آن حضرت مسأله‏اى پرسيد، به او پاسخى داد و ديگرى از آن حضرت همين مسأله را پرسيد و پاسخى جز پاسخ اولى به او داد و مرد سومى همان مسأله را پرسيد و امام جواب سومى به او داد جز جوابهائى كه به دوتاى اولى داده بود، سپس فرمود (39 سوره ص): «اين است عطاى ما بده يا ببخش بدون حساب» و چنين است اين آيه در قرائت على (ع) (در قرائت مشهوره به جاى اعط- امسك است).

گويد: من گفتم: اصلحك الله وقتى اين جوابها را به آنها مى‏دهد آنها را مى‏شناسد؟ فرمود: سبحان الله آيا نمى‏شنوى كه خدا مى‏فرمايد (75 سوره حجر): «به راستى در اين آياتى است براى متوسمين و آنها ائمه هستند (76) و به راستى كه آن در راهى مقيم است» كه هرگز از آن بيرون نرود.

 

 

پ‏سپس به من فرمود: آرى به راستى امام وقتى ديده به مردى افكند او را مى‏شناسد و رنگ او تشخيص مى‏دهد (يعنى نوع او را مى‏فهمد يا از رنگ رخساره راز درونش را درك مى‏كند) و اگر سخن او را از پشت ديوار هم بشنود او را مى‏شناسد و مى‏فهمد چه كاره است؟ به درستى كه خدا مى‏فرمايد (21 سوره روم): «از آيات او است خلق آسمانها و زمين و اختلاف زبانهاى شما و رنگهاى شما، به راستى كه در آن آياتى است براى دانشمندان» و آنان علماء هستند (يعنى ائمه (ع)، چيزى نباشد كه بدو سخن گويد جز آنكه او را بشناسد، كه آيا اهل نجات است يا در هلاكت است، و از اين رو بدانها پاسخ دهد بدان چه پاسخ دهد.