باب كراهت وقت‏گذارى نسبت به ظهور امام عصر ع

پ‏1- ابى حمزه ثمالى گويد: شنيدم امام باقر (ع) مى‏فرمود:

اى ثابت به راستى خدا تبارك و تعالى وقت اين امر را در هفتاد گذاشته بود و چون حسين (ع) كشته شد خشم خدا تعالى بر اهل زمين سخت شد و آن را براى صد و چهل پس انداخت، ما براى شما باز گفتيم و شما فاش كرديد حديث را و پرده از راز برداشتيد و خدا پس از آن وقتى به ما اعلام نكرده، و خداست كه هر چه را خواهد محو كند و هر چه را خواهد ثبت كند، ابو حمزه گويد: همين را براى امام صادق (ع) باز گفتم.

فرمود: همچنين بوده است.

 

پ‏2- عبد الرحمن بن كثير گويد: خدمت امام صادق (ع) بودم كه مهزم وارد شد و گفت: قربانت، به من خبر ده از اين امر كه انتظارش را داريم، چه وقتى هست؟ فرمود: اى مهزم، وقت‏گذاران دروغ زنند و شتابداران هلاك شوند و پذيرندگان نجات يابند.پ 3- ابى بصير از امام صادق (ع) گويد: از او پرسيدم از قائم (ع)، فرمود: وقت‏گذاران دروغ گفته‏اند، ما خاندانى هستيم كه وقت گذار نيستيم.پ 4- احمد به سند خود گويد: فرمود: خدا نخواهد جز آنكه با وقت‏گذاران مخالفت كند.پ 5- فضيل بن يسار از امام باقر (ع) گويد: گفتم: براى اين امر وقتى است؟

فرمود: دروغ گفته‏اند وقت‏گذاران، دروغ گفته‏اند وقت‏گذاران، دروغ گفته‏اند وقت‏گذاران، به راستى چون موسى به آستان پروردگار خود ورود كرد، سى روز وعده گذارد و چون خدا بر اين سى روز ده روز افزود، قومش گفتند: موسى با ما خلف وعده كرد، و كردند آنچه كردند، چون ما به شما حديثى گوئيم و طبق آنچه گوئيم در آيد بگوئيد: صدق الله و وقتى به شما حديثى گفتيم مخالف آن چه به نظر شما آمده باز هم بگوئيد: صدق الله تا دو بار

 

مزد بگيريد.پ 6- حسين از پدرش على بن يقطين، گويد: ابو الحسن (ع) به من فرمود: از 200 سال پيش شيعه به آرزومندى‏هاى خود پرورش يافته‏اند، گويد: يقطين به پسر خود على بن يقطين گفت: ما را چه شده است كه نسبت به ما چيزها گفته شده است (يعنى نسبت به ترقى و پيشرفت حكومت بنى عباس) و واقع شده و نسبت به شما شيعه‏ها هم چيزها گفته شد و واقع نشده؟

 

گويد: على در پاسخ او گفت: آنچه در باره ما و دولت حقه گفته شده و آنچه در باره شما و ظهور و غلبه دولت بنى عباس گفته شده از يك منبع است جز اين كه امر حكومت شما در وقت حاضر است و بى‏پيرايه به شما داده شده و همچنان است كه براى شما گفته‏اند ولى امر دولت ما ساخته و آماده نشده و ما به آرزومندى‏ها سر گرم شديم، به راستى اگر به ما بگويند اين امر محققاً بعد از دويست يا سيصد سال است دلها سخت و سرد شوند و عموم مردم از اسلام برگردند ولى گفته‏اند، وه چه بسيار زودرس است و چه بسيار نزديك است براى دل گرمى مردم و براى نزديك ساختن فَرَج.پ 7- ابراهيم بن مهزم از امام صادق (ع) گويد: نزد او ملوك آل فلان را نام برديم، فرمود: همانا مردم از شتابزدگى براى اين امر به هلاكت رسيدند، خدا به خاطر شتاب مردم شتاب نمى‏كند، براى اين امر موعد و غايتى است كه بدان ميرسد، اگر مردم به آن برسند، يك ساعت جلو و عقب ندارد.