باب چگونه پاسخ دادند با اينكه ذرّه‏اى بودند

پ‏1- از ابى بصير، گويد: به امام صادق (ع) گفتم: چگونه پاسخ دادند با اينكه ذرّه بودند؟

 

فرمود: در آنها قرار داد آنچه را كه چون از آنها بپرسند بتوانند پاسخ گويند به او- يعنى در عالم ميثاق-.